PODTATRANSKÉ MÚZEUM V POPRADE

kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA


----------

 

 

Priebežný stav hlasovania - MICRO PANORÁMA POPRAD

k 14.07.2017

1. Ev. kostol Poprad - 70
2. Kostol a nám. Sv. Egídia - 49
3. Nemocnica Poprad - 46
4. Kostol a nám. Spiš. Sobota - 40
_______________________________

5. Forum Poprad - 38
6. TG Elektráreň - 37
7. Aqua City - 14
8. Futbal. štadión - 14
9. Železničná stanica - 8
10. Podtatran. múzeum v Poprade - 7
11. Aréna Poprad- 6
12. Terminál Letisko - 4


Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Od júna 2014 do júna 2015 realizoval Prešovský samosprávny kraj digitalizáciu predmetov kultúrnej hodnoty (zbierkové predmety) v rámci projektu Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK. Projekt bol súčasťou Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Tvoríme vedomostnú spoločnosť: Operačný program informatizácia spoločnosti (OPIS):

Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. Opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany.

Čítaj viac...

Digitalizácia kultúrneho dedičstva – prezentácia vybraných predmetov -portrét Aurela Viliama Scherfela


PODTATRANSKÉ MÚZEUM V POPRADE

FOND UMENIA (VU - vizuálne umenie)

---------------

dielo: portrét Aurela Viliama Scherfela


olej na plátne (originál)
autor: BALLO Eduard tiež (BALLÓ Eduard / Ede)

autorské značenie vpravo dole: Ballo E


rok: 1880-90

rozmery: 115 x 77 cm

---------------

inventárne číslo: 4.130 (staré inv. č. G 4464)

prírastkové číslo: 2014/677

 

Čítaj viac...

 

Strojový preklad

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok