Zverejňovanie
Nahoru

Dodávateľské faktúry 2017 157-200

Č. DF Dodávateľ/IČO Predmet faktúry Cena v € Došlo dňa
151/2017 Petit Press a.s. NOV SPIS 24/2017 50,00 10.07.2017
152/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 10.07.2017
153/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 12,96 10.07.2017
154/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 53,75 10.07.2017
155/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 12.07.2017
156/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 773,39 17.07.2017
157/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411,00 03.08.2017
158/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636,00 03.08.2017
159/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 03.08.2017
160/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 820,21 04.08.2017
161/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 08.08.2017
162/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36,00 08.08.2017
163/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 30,23 09.08.2017
164/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 3,00 09.08.2017
165/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 10.08.2017
166/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 48,50 10.08.2017
167/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 13,30 10.08.2017
168/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 236,00 10.08.2017
169/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 796,37 15.08.2017
170/2017 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66,18 25.08.2017
171/2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad/IČO:36500968 vodné a stočné 251,44 04.09.2017
172/2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad/IČO:36500968 vodné a stočné 48,31 04.09.2017
173/2017 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66,18 04.09.2017
174/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 43,91 05.09.2017
175/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 3,00 05.09.2017
176/2017 EDC s.r.o., Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 918,00 05.09.2017
177/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636,00 05.09.2017
178/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 05.09.2017
179/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411,00 05.09.2017
180/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36,00 05.09.2017
181/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 06.09.2017
182/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 12,42 06.09.2017
183/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 52,66 06.09.2017
184/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 414,20 11.09.2017
185/2017 Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16/IČO:00164721 akreditovaný kurz „Múzejná pedagogika“ 50,00 11.09.2017
186/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 11.09.2017
187/2017 Chrystal Marika, 3049/1, Poprad Komisionálny predaj 67,00 13.09.2017
188/2017 5S s.r.o., Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava / IČO:36744271 „Vizualizácia expozície Podtatranského múzea v Poprade“ 5150,00 14.09.2017
189/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 815,82 19.09.2017
190/2017 Milan Šimšaj-VODOMONTÁŽ, Tomášikova 2511/11, 058 01 Poprad odborná prehliadka NTL kotolne a tlak.nádob 174,20 25.09.2017
191/2017 Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16/IČO:00164721 Zborník SNM 5,90 26.09.2017
192/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411,00 02.10.2017
193/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636,00 02.10.2017
194/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 plyn 4,00 02.10.2017
195/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 30,25 05.10.2017
196/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 3,00 05.10.2017
197/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36,00 05.10.2017
198/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 820,21 05.10.2017
199/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 09.10.2017
200/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 52,57 09.10.2017
201/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 12,01 09.10.2017
202/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 09.10.2017
203/2017 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 SPIN 387,14 09.10.2017
204/2017 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66,18 13.10.2017
205/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 375,94 13.10.2017
206/2017 SNK, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin / IČO:36138517 servisný poplatok za rok 2017 132,78 13.10.2017
207/2017 JURTLAK PLUS, Mária Jurkovská, Jesenná 3239/11, 058 01 Poprad / IČO: 37236741 školenie kuričov 80,00 13.10.2017
208/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36,00 03.11.2017
209/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636,00 03.11.2017
210/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411,00 03.11.2017
211/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 03.11.2017
212/2017 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66,18 03.11.2017
213/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 703,22 06.11.2017
214/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3,00 06.11.2017
215/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30,90 06.11.2017
216/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 08.11.2017
217/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 12,66 08.11.2017
218/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 53,32 08.11.2017
219/2017 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad/IČO:36475025 kancelársky materiál 102,38 09.11.2017
220/2017 Ing. Ján Majzel – MAJTECH, Strážske námestie 28, 058 01 Poprad počítačové vybavenie pokladne 3744,80 09.11.2017
221/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 236,00 10.11.2017
222/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 10.11.2017

 

Powered by Phoca Download

Strojový preklad