Zverejňovanie
Nahoru

Dodávateľské faktúry 2017 101-156

Č. DF Dodávateľ/IČO Predmet faktúry Cena v € Došlo dňa
102/2017 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387,14 19.04.2017
103/2017 Stova Baumarket zahrad.materiál-OC Forum 158,98 19.04.2017
104/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 358,33 19.04.2017
105/2017 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad/IČO:36475025 kancelársky materiál 115,68 26.04.2017
106/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36,00 03.05.2017
107/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636,00 03.05.2017
108/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411,00 03.05.2017
109/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 03.05.2017
110/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3,00 04.05.2017
111/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 32,00 04.05.2017
112/2017 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66,38 04.05.2017
113/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 854,62 04.05.2017
114/2017 Autonova s.r.o., Priemyselný areál Východ 3406, 058 01 Poprad/IČO:31 649 513 STK a emisná kontr. 52,00 05.05.2017
115/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 10.05.2025
116/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 10.05.2017
117/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 54,97 10.05.2017
118/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 13,51 10.05.2017
119/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 133,00 15.05.2017
120/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 elektrina 303,01 17.05.2017
121/2017 Iveta Bohušová komis.predaj 250,60 31.05.2017
122/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3,00 05.06.2017
123/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 32,00 05.06.2017
124/2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad/IČO:36500968 vodné a stočné 277,97 05.06.2017
125/2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad/IČO:36500968 vodné a stočné 154,12 05.06.2017
126/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36,00 05.06.2017
127/2017 Petit Press propagácia 50,00 05.06.2017
128/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411,00 05.06.2017
129/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636,00 05.06.2017
130/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 05.06.2017
131/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 07.06.2017
132/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 13,02 07.06.2017
133/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 54,31 07.06.2017
134/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 909,67 07.06.2017
135/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 08.06.2017
136/2017 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66,38 08.06.2017
137/2017 Papyrus Poprad s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad/IČO:31678238 kancelársky materiál 40,68 12.06.2017
138/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 711,56 12.06.2017
139/2017 EDC s.r.o. štvrťročná kontrola EPS 360,00 13.06.2017
140/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636,00 04.07.2017
141/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 04.07.2017
142/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411,00 04.07.2017
143/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36,00 04.07.2017
144/2017 Grupp5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad/IČO:36462764 ochrana majetku 331,94 04.07.2017
145/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 31,88 04.07.2017
146/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3,00 04.07.2017
147/2017 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66,18 06.07.2017
148/2017 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387,14 06.07.2017
149/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 744,51 07.07.2017
150/2017 Grupp5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad/IČO:36462764 ochrana majetku 331,94 07.07.2017
151/2017 Petit Press a.s. NOV SPIS 24/2017 50,00 10.07.2017
152/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 10.07.2017
153/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 12,96 10.07.2017
154/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 53,75 10.07.2017
155/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 12.07.2017
156/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 773,39 17.07.2017

 

Powered by Phoca Download

Strojový preklad