Zverejňovanie
Nahoru

Zmluvy 2017

Č. ZML Dodávateľ Predmet zmluvy Cena v € Dátum
012017.pdf Martin Hotary Kúpna zmluva 50,00 12.12.2016
022017.pdf EDC s.r.o., Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves Servisná zmluva č. 32/2017 v texte 31.1.2016
032017.pdf Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 1. štvrťrok 310,93 30.1.2017
042017.pdf Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica Členský príspevok 84,00 1.2.2017
052017.pdf Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení v texte 21.2.2017
062017.pdf Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad Poplatok za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia 72,00 28.2.2017
072017.pdf Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad Miestny poplatok za komunálne odpady a dorbné stavebné odpandy-Spišská Sobota 71,76 24.3.2017
082017.pdf Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad Miestny poplatok za komunálne odpady a dorbné stavebné odpandy-Poprad 328,90 24.3.2017
09/2017.pdf Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 2. štvrťrok 310,93 9.5.2017
10/2017.pdf Združenie turizmu Levoča občianske združenie, Kováčova vila 2, 054 01 Levoča Zmluva o spolupráci 10.05.2017
11/2017.pdf Gabriela Hybenová-TAG design, Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad, IČO:41299540
projekt webovej prezentácie PM v PP 830,00€ bez DPH
8.6.2017
12/2017.pdf Richard Bekess PhDr., Široká 18, 058 01 Poprad Zmluva o poskytnutí vecného daru 109,00€ 12.6.2017
13/2017.pdf MIK Poprad, Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01 Poprad, IČO: 42381193 Zmluva č. 10 o spolupráci 22.06.2017
14/2017.pdf MK SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 26.06.2017
15/2017.pdf Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad Daň 116,82 26.06.2017
16/2017.pdf Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad Daň z nehnuteľnosti 5,00 3.7.2017
17/2017.pdf Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 3. štvrťrok 310,93 10.8.2017
18/2017.pdf Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / IČO:46303502 Dodatok k zmluve o pripojení v texte 22.8.2017
19/2017.pdf Drevona Interiors s.r.o., Výhonská 1, 835 01 Bratislava / IČO:47188049 Zmluva o dielo,ýroba, dodávka a montáž prvkov inventára priestorov objektu
Podtatranského múzea v Poprade - expozícia „Poprad a okolie v zrkadle vekov"
121942,08 7.9.2017
20/2017.pdf Ing. Milan Šoka, Švermova 53, 974 01 Banská Bystrica
Zmluva o službách v rámci internetového servera Muzeum.sk v texte 11.9.2017
21/2017.pdf IBEG a.s., Jilemnického 4, 080 01 Prešov / IČO:36456861 Zmluva o dielo č. 21/2017-„Poprad, Podtatranské múzeum -rekonštrukcia II. etapa" v texte 22.9.2017
22/2017.pdf TATRAVAGÓNKA a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad / IČO:31699847 Zmluva o reklame a propagácii 800,00€ 4.10.2017
23/2017.pdf King Media s.r.o., Tomášikova 63, 058 01 Poprad / IČO: 46515640 Zmluva o dielo č. 10/2017-"Realizácia novej expozície: Poprad a okolie v zrkadle vekov, 2. NP". 28 530,00€ 11.10.2017
242017.pdf Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica "Reštaurovanie vzácnych tlačí 17. st. vyhlásených MK SR za historický knižničný fond, z knižnice Podtatranského múzea v Poprade". 2105,30€ 20.10.2017
252017.pdf Mesto Poprad, Ing. Jozef Švagerko, primátor mesta, nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 81/2017/OK 50 000,00€ 26.10.2017
262017.pdf
ČSOB poistné
189,86 30.10.2017
272017.pdf Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 4. štvrťrok 310,93 30.10.2017
282017.pdf p. Štefan Roth, ul. Tomášikova 2570/32, 058 01 Poprad Kúpna zmluva č. 1/2017 1500,00 9.11.2017
292017.pdf K&K Drevoateliér s.r.o., Dúhová 9098/9, 053 31 Novoveská Huta „Vybavenie objektov remeselníckych dielní ako súčasti expozície
Kniežacej hrobky z Popradu - Matejoviec s dôrazom na prezentáciu a edukáciu tradičného
spôsobu výroby a "živej histórie".
21 054,00 8.12.2017
322017.pdf IBEG a.s., Jilemnického 4, 080 01 Prešov / IČO:36456861 Dodatok č. 1 K zmluve o dielo č. 21/2017 14.12.2017

 

Powered by Phoca Download

Strojový preklad