Zverejňovanie
Nahoru

Zmluvy 2016

Č. ZML Dodávateľ Predmet zmluvy Cena v € Dátum
1/2016.pdf Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 1. štvrťrok 310,93 21.1.2016
2/2016.pdf Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica Členský príspevok 60,00 4.2.2016
3/2016.pdf Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad Poplatok za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia 66,00 17.2.2016
4/2016.pdf Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad Poplatok za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia 71,76 4.4.2016
5/2016.pdf Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad Poplatok za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia 328,90 4.4.2016
6/2016.pdf Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 2. štvrťrok 310,93 18.4.2016
7/2016.pdf RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava Koncesionársky poplatok 131,21 26.4.2016
8/2016.pdf Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad Daň z nehnuteľností-z pozemkov 152,01 2.5.2016
9/2016.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodatok č. 04 k Zmluvám o dodávke plynu v texte 22.6.2016
10/2016.pdf MIK Poprad, Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01 Poprad Zmluva o spolupráci 29.6.2016
11/2016.pdf Ľubovnianske múzeum-hrad v Starej Ľubovni, Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa Dohoda o vzájomnej spolupráci v oblasti konzervovania archeol.nálezov. v texte 18.8.2016
12/2016.pdf Martin Petrinec, Rozvoj 30, 054 01 Levoča Zmluva o dielo, "Konzervovanie modrotlačiarskych vzorkovníkov" 4211,00 1.9.2016
13/2016.pdf Štefan Kocka, Mgr. art., Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica Reštaurovanie vzácnych tlačí 16. a 17. storočí 3160,00 10.10.2016
14/2016.pdf PSK Zmluva o zverení ďalšieho majtetku PSK do správy 20.10.2016
15/2016.pdf Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 4. štvrťrok 2016 310,93 3.11.2016
16/2016.pdf ČSOB poistenie 189,86 3.11.2016
17/2016.pdf Wagon traging spol. s.r.o., Cabajská 10, 950 22 Nitra Zmluva o dielo č. 10/2016 4650,00 9.11.2016
18/2016.pdf RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava Koncesionársky poplatok 131,26 24.11.2016
19/2016.pdf Štefánia Lauková, Kukučínova 10, 059 21 Svit Kúpna zmluva 1/2016- Akvizícia numizmatickej zbierky 1459,00 12.12.2016
20/2016.pdf Štefánia Lauková, Kukučínova 10, 059 21 Svit Kúpna zmluva 2/2016- Akvizícia numizmatickej zbierky 2000,00 12.12.2016
21/2016.pdf Štefánia Lauková, Kukučínova 10, 059 21 Svit Kúpna zmluva 3/2016- Akvizícia numizmatickej zbierky 183,00 12.12.2016
22/2016
23/2016
24/2016
25/2016

 

Powered by Phoca Download

Strojový preklad