Zverejňovanie
Nahoru

Dodávateľské faktúry 2015 01-150

Č. DF Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum doručenia DF
01/2015.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 14,48 12.1.2015
02/2015.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 42,62 12.1.2015
03/2015.pdf Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostejovská 117/a, 080 01 Prešov energetický audit 50,00 12.1.2015
04/2015.pdf ACOM PP s.r.o., Novomeského 4739/4, 058 01 Poprad hostingové služby 120,48 12.1.2015
05/2015.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 3,00 12.1.2015
06/2015.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 34,52 12.1.2015
07/2015.pdf Decus s.r.o., Baničova 17, 010 15 Žilina aktualizácia webstránok PM v PP v rámci projektu Muzeum.sk na rok 2015 70,00 12.1.2015
08/2015.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131,45 12.1.2015
09/2015.pdf Grupp5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 12.1.2015
10/2015.pdf Grupp5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 12.1.2015
11/2015.pdf Benestra s.r.o., Einsteinova  24, 851 01 Bratislava internet 14,82 12.1.2015
12/2015.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 448,91 23.1.2015
13/2015.pdf VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 62,40 23.1.2015
14/2015.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn- preplatok 1,20 23.1.2015
15/2015.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 824,39 23.1.2015
16/2015.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1534,69 23.21.2015
17/2015.pdf Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava SPIN 964,51 23.1.2015
18/2015.pdf Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava Mzdy 194,39 23.1.2015
19/2015.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
plyn 1376,00 26.1.2015
20/2015.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
plyn
5,00 26.1.2015
21/2015.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
plyn
848,00 26.1.2015
22/2015.pdf Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
SPIN 387,14 26.1.2015
23/2015.pdf Wirus s.r.o., Šrobárova 2668/13, 058 01 Poprad
toner
129,50 4.2.2015
24/2015.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad
požiarna ochrana
36,00 4.2.2015
25/2015.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
mobil
43,76 4.2.2015
26/2015.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
mobil
3,00 4.2.2015
27/2015.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
stravné lístky
639,26 9.2.2015
28/2015.pdf Šárka Vačkařová, nám. T.G.Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa
komis.predaj
68,00 9.2.2015
29/2015.pdf JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad
právna pomoc
66,38 9.2.2015
30/2015.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
plyn 5,00 9.2.2015
31/2015.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
plyn 822,00 9.2.2015
32/2015.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
plyn 1333,00 9.2.2015
33/2015.pdf Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
internet
14,82 9.2.2015
34/2015.pdf Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
servisné práce
39,90 9.2.2015
35/2015.pdf PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
kniha-Daňové priznanie za rok 2014
3,60 9.2.2015
36/2015.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
mesačný poplatok
14,68 12.2.2015
37/2015.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
mesačný poplatok 54,95 12.2.2015
38/2015.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
mesačný poplatok
131,45 12.2.2015
39/2015.pdf AÚ SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra
kniha
23,70 12.2.2015
40/2015.pdf VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice
elektrina
1042,00 12.2.2015
41/2015.pdf B&B autoslužby s.r.o., prev. OC MAX Dlhé Hony 4587/1, 058 01 Poprad
prezúvanie pneumatík
25,49 12.2.2015
42/2015.pdf PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
kniha-Postupy účtovania po novele
13,30 2.3.2015
43/2015.pdf PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
kniha-Príručka mzdovej účtovníčky
8,50 2.3.2015
44/2015.pdf PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
vodné a stočné
56,36 2.3.2015
45/2015.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad
požiarna ochrana
36,00 3.3.2015
46/2015.pdf PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
vodné a stočné
266,52 3.3.2015
47/2015.pdf Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
internet
14,82 9.3.2015
48/2015.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
mobil
31,99 9.3.2015
49/2015.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
mobil
3,00 9.3.2015
50/2015.pdf Pulzar s.r.o., Podtatranská 4559/20, 058 01 Poprad
prenájom skladových priestorov
204,00 9.3.2015
51/2015.pdf DATACOM Ladislav Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad
údržba pokladne
61,20 9.3.2015
52/2015.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
plyn 5,00 9.3.2015
53/2015.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
plyn
774,00 9.3.2015
54/2015.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
plyn
1257,00 9.3.2015
55/2015.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
stravné lístky
866,35 10.3.2015
56/2015.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
mesačný poplatok
131,45 10.3.2015
57/2015.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
mesačný poplatok
14,48 10.3.2015
58/2015.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
mesačný poplatok
47,84 10.3.2015
59/2015.pdf Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16 Predplatné na rok 2015 za časopis Múzeum
11,20 20.3.2015
60/2015.pdf JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 20.3.2015
61/2015.pdf KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad kancelársky materiál 356,84 31.3.2015
62/2015.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 31,99 7.4.2015
63/2015.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 3,00 7.4.2015
64/2015.pdf JUDr. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 8.4.2015
65/2015.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 706,88 14.4.2015
66/2015.pdf Slovenská pošta a.s., Uzbecká 4, 820 14 Bratislava Historický časopis č. 1/2015-4/2015 4,00 13.4.2015
67/2015.pdf Benestra s.r.o., Einsteinova  24, 851 01 Bratislava internet 14,82 13.4.2015
68/2015.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava mesačný poplatok 49,76 13.4.2015
69/2015.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava mesačný poplatok 14,65 13.4.2015
70/2015.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 36,00 13.4.2015
71/2015.pdf Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra SA 2014/2 26,30 13.4.2015
72/2015.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 13.4.2015
73/2015.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 424,00 13.4.2015
74/2015.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 688,00 13.4.2015
75/2015.pdf Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava SPIN 387,14 13.4.2015
76/2015.pdf Pulzar s.r.o., Podtatranská 4559/20, 058 01 Poprad prenájom skladových priestorov 204,00 13.4.2015
77/2015.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131,45 20.4.2015
78/2015.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad kontrola hasiacich prístrojov, požiarných vodovodov 357,42 20.4.2015
79/2015.pdf VaM Invest s.r.o., Kolačkov, Kolačkov 118 demontážne práce 697,20 22.4.2015
80/2015.pdf VaM Invest s.r.o., Kolačkov, Kolačkov 118 demontážne práce 705,60 22.4.2015
81/2015.pdf PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina knihy 20,40 22.4.2015
82/2015.pdf ACOM PP s.r.o., Novomeského 4739/4, 058 01 Poprad rekonfig.a optimal.PC 18,00 29.4.2015
83/2015.pdf B&B autoslužby s.r.o., prev. OC MAX Dlhé Hony 4587/1, 058 01 Poprad výmena bŕzd, baterky, prezutie pneumatík 548,53 29.4.2015
84/2015.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 263,00 5.5.2015
85/2015.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 5.5.2015
86/2015
87/2015
88/2015
89/2015
90/2015
91/2015
92/2015
93/2015
94/2015
95/2015
96/2015
97/2015
98/2015
99/2015
100/2015
101/2015
102/2015
103/2015
104/2015
105/2015
106/2015
107/2015
108/2015
109/2015
110/2015
111/2015
112/2015
113/2015
114/2015
115/2015
116/2015
117/2015
118/2015
119/2015
120/2015
121/2015
122/2015
123/2015
124/2015
125/2015
126/2015
127/2015
128/2015
129/2015
130/2015
131/2015
132/2015
133/2015
134/2015
135/2015
136/2015
137/2015
138/2015
139/2015
140/2015
141/2015
142/2015
143/2015
144/2015
145/2015
146/2015
147/2015
148/2015
149/2015
150/2015

 

Powered by Phoca Download

Strojový preklad