Zverejňovanie
Nahoru

Dodávateľské faktúry 2012 201-243

Č. DF Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum doručenia DF
201/2012.pdf SNK, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin Knižnično-informačný systém-servisné poplatky za rok 2012 132,78 13.11.2012
202/2012.pdf JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 13.11.2012
203/2012.pdf VATECH, Okružná 106/116, 076 64 Zemplínska Teplica oprava kotla 380,24 13.11.2012
204/2012.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 preplatok plynu 258,20 26.11.2012
205/2012.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1113,44 26.11.2012
206/2012.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 458,28 26.11.2012
207/2012.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 preplatok plynu 10,19 26.11.2012
208/2012.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 127,81 26.11.2012
209/2012.pdf PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 36,76 3.12.2012
210/2012.pdf BSK Europe s.r.o., L. Svobodu 79, 058 01 Poprad spracovanie skrátenej projektovej dokumentácie 250,00 3.12.2012
211/2012.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račiankse mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 460,86 4.12.2012
212/2012.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 31,43 4.12.2012
213/2012.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 4.12.2012
214/2012.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1134,00 4.12.2012
215/2012.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 4.12.2012
216/2012.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1785,00 4.12.2012
217/2012.pdf
Štátne lesy TANAP, Tatranská Lomnica 059 60 Vysoké Tatry
predplatné časopisu TATRY 6,60 4.12.2012
218/2012.pdf PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad vodné a stočné 176,44 4.12.2012
219/2012
220/2012.pdf JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 4.12.2012
221/2012.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 14,50 4.12.2012
222/2012.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 48,77 4.12.2012
223/2012.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131,45 4.12.2012
224/2012.pdf Pamiatkový úrad SR, Cesta na červený most 6, 814 06 Bratislava konzervovanie modrotlač. Foriem 1557,00 10.12.2012
225/2012.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 10.12.2012
226/2012.pdf GTS Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 10.12.2012
227/2012.pdf Slovenská pošta a.s., Stredisko predplatného tlače Uzbecká 4, 820 14 Bratislava predplatné 78,78 10.12.2012
228/2012.pdf KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad kancelársky materiál 84,42 14.12.2012
229/2012.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 14.12.2012
230/2012.pdf Brantner s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad odvoz opadaného lístia 37,14 14.12.2012
231/2012.pdf Datacom, Francisciho 3288, 058 01 Poprad povinná údržba pokladne 60,88 18.12.2012
232/2012.pdf Aqua City Poprad, Športová 1397/1, 058 01 Poprad poukazy 594,00 27.12.2012
233/2012.pdf Matúš Slivka PLYN SERVIS, Športová 167, 069 11 Hozelec odborná prehliadka kotlov 209,76 27.12.2012
234/2012.pdf PEMA JS s.r.o., Budovateľská 403, 059 34 Spišská Teplica oprava okolia pomníka, vonkajších schodísk a chodníkov 6495,00 28.12.2012
235/2012.pdf Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava prechod na ISPIN2 485,00 28.12.2012
236/2012.pdf PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad vodné a stočné 36,02 28.12.2012
237/2012.pdf PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad vodné a stočné 193,32 28.12.2012
238/2012.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 31.12.2012
239/2012.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 30,62 31.12.2012
240/2012.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 14,48 31.12.2012
241/2012.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 48,86 31.12.2012
242/2012.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131,45 31.12.2012
243/2012.pdf JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 31.12.2012

 

Powered by Phoca Download

Strojový preklad