Zverejňovanie
Nahoru

Dodávateľské faktúry 2012 01-200

Č. DF Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum doručenia DF
01/2012.pdf JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 13.1.2012
02/2012.pdf GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 13.1.2012
03/2012.pdf VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 12,84 13.1.2012
04/2012.pdf RadioTEL Igor Gorecký monitory 498,00 18.1.2012
05/2012.pdf RadioTEL Igor Gorecký servis 15,00 18.1.2012
06/2012.pdf Baumax s.r.o. dielenský a údržbársky materiál 49,51 27.1.2012
07/2012.pdf Asseco Solutions a.s. SPIN za rok 2012 964,51 27.1.2012
08/2012.pdf KP plus s.r.o. kancelársky materiál 118,43 31.1.2012
09/2012.pdf SPP a.s. zemný plyn 1103,00 31.1.2012
10/2012.pdf SPP a.s. zemný plyn 1567,00 31.1.2012
11/2012.pdf SPP a.s. zemný plyn 5,00 31.1.2012
12/2012.pdf Vaša Slovensko s.r.o. stravné lístky 537,67 2.2.2012
13/2012.pdf VSE a.s. elektrina 1216,00 2.2.2012
14/2012.pdf Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok 33,80 2.2.2012
15/2012.pdf Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok 3,00 2.2.2012
16/2012.pdf Livonec s.r.o. požiarna ochrana a BOZP 25,88 2.2.2012
17/2012.pdf Slovak Telekom a.s. mesačný poplatok 75,53 8.2.2012
18/2012.pdf Slovak Telekom a.s. mesačný poplatok 14,54 8.2.2012
19/2012.pdf Slovak Telekom a.s. VUC net 131,45 8.2.2012
20/2012.pdf GTS Slovakia a.s. mesačný poplatok 14,82 8.2.2012
21/2012.pdf JUDr. Murárová právna pomoc 66,38 8.2.2012
22/2012.pdf Inštalaterm s.r.o. oprava ústredného vykurovania 6278,64 17.2.2012
23/2012.pdf Asseco Solutions a.s. servis 39,90 17.2.2012
24/2012.pdf Poradca s.r.o. knihy 23,10 17.2.2012
25/2012.pdf PVPS a.s. vodné a stočné 61,33 23.2.2012
26/2012.pdf Papyrus Poprad s.r.o. toner 77,98 28.2.2012
27/2012.pdf Lusila s.r.o. dielenský a údržbársky materiál 50,11 28.2.2012
28/2012.pdf Vaša Slovensko s.r.o. stravné lístky 567,73 1.3.2012
29/2012.pdf Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok 30,17 5.3.2012
30/2012.pdf Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok 3,00 5.3.2012
31/2012.pdf Slovenská pošta a.s. časopisy-predplatné 42,00 5.3.2012
32/2012.pdf Livonec s.r.o. požiarna ochrana a BOZP 25,88 5.3.2012
33/2012.pdf KP plus s.r.o. kancelársky materiál 150,49 5.3.2012
34/2012.pdf SPP a.s. zemný plyn 1478,00 5.3.2012
35/2012.pdf SPP a.s. zemný plyn 5,00 5.3.2012
36/2012.pdf SPP a.s. zemný plyn 1040,00 5.3.2012
37/2012.pdf Slovak Telekom a.s. mesačný poplatok 60,58 5.3.2012
38/2012.pdf Slovak Telekom a.s. mesačný poplatok 14,48 5.3.2012
39/2012.pdf Slovak Telekom a.s. VUC net 131,45 5.3.2012
40/2012.pdf JUDr. Murárová právna pomoc 66,38 5.3.2012
41/2012.pdf GTS Slovakia a.s. mesačný poplatok 14,82 13.3.2012
42/2012.pdf Archeologický ústav SAV Nitra knihy 24,50 13.2.2012
43/2012.pdf MAGROPOM s.r.o. stroj na oblátky 216,60 15.3.2012
44/2012.pdf BACH systems s.r.o. inštalácia programov 153,90 22.3.2012
45/2012.pdf Regionálne vzdelávacie centrum Prešov publikácie 23,70 22.3.2012
46/2012.pdf Velcon s.r.o. servisná prehliadka zvislej plošiny 90,00 27.3.2012
47/2012.pdf Pulzar s.r.o. dielenský a údržbársky materiál 50,10 30.3.2012
48/2012.pdf Vaša Slovensko s.r.o. stravné lístky 454,19 2.4.2012
49/2012.pdf PVPS a.s. vodné a stočné 36,02 4.4.2012
50/2012.pdf PVPS a.s. vodné a stočné 192,12 4.4.2012
51/2012.pdf Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok 3,00 4.4.2012
52/2012.pdf Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok 30,85 4.4.2012
53/2012.pdf Ladislav Michlík DATACOM náplne do tlačiarní 68,40 4.4.2012
54/2012.pdf Asseco Solutions a.s. servisné práce 387,14 4.4.2012
55/2012.pdf SPP a.s. zemný plyn 570,00 4.4.2012
56/2012.pdf SPP a.s. zemný plyn 809,00 4.4.2012
57/2012.pdf SPP a.s. zemný plyn 5,00 4.4.2012
58/2012.pdf Livonec s.r.o. požiarna ochrana 25,88 10.4.2012
59/2012.pdf Slovenské národné múzeum Bratislava časopis Múzeum-predplatné 10,84 10.4.2012
60/2012.pdf Optiman s.r.o. prehliadka a skúška poplach.systému 87,60 10.4.2012
61/2012.pdf E.D.E.N. EL MAT s.r.o. žiarovky 291,59 10.4.2012
62/2012.pdf GTS Slovakia a.s. mesačný poplatok 14,82 10.4.2012
63/2012.pdf Slovak Telekom a.s. mesačný poplatok 63,73 10.4.2012
64/2012.pdf Slovak Telekom a.s. mesačný poplatok 14,99 10.4.2012
65/2012.pdf Slovak Telekom a.s. VUC net 131,45 10.4.2012
66/2012.pdf Tibor Friedman FOTO CENTRUM skenovanie negatívov 72,00 23.4.2012
67/2012.pdf Baumax s.r.o. dielenský a údržbársky materiál 77,70 27.4.2012
68/2012.pdf Livonec s.r.o. požiarna ochrana a BOZP 25,88 2.5.2012
69/2012.pdf Livonec s.r.o. revízia has.prístrojov 211,31 2.5.2012
70/2012.pdf KP plus s.r.o. kancelársky materiál 75,68 2.5.2012
71/2012.pdf VSE a.s. elektrina 1216,00 4.5.2012
72/2012.pdf JUDr. Murárová právna pomoc 66,38 4.5.2012
73/2012.pdf JUDr. Murárová právna pomoc 66,38 4.5.2012
74/2012.pdf Vaša Slovensko s.r.o. stravné lístky 514,30 4.5.2012
75/2012.pdf SPP a.s. zemný plyn 218,00 7.5.2012
76/2012.pdf SPP a.s. zemný plyn 310,00 7.5.2012
77/2012.pdf SPP a.s. zemný plyn 5,00 7.5.2012
78/2012.pdf Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok 3,00 7.5.2012
79/2012.pdf Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok 32,30 7.5.2012
80/2012.pdf Slovak Telekom a.s. VUC net 131,45 7.5.2012
81/2012.pdf Slovak Telekom a.s. mesačný poplatok 59,47 7.5.2012
82/2012.pdf Slovak Telekom a.s. mesačný poplatok 14,78 7.5.2012
83/2012.pdf GTS Slovakia a.s. mesačný poplatok 14,82 7.5.2012
84/2012.pdf PVPS a.s. mesačný poplatok 85,76 29.5.2012
85/2012.pdf PVPS a.s. vodné a stočné 49,01 29.5.2012
86/2012.pdf Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica vydanie členského preukazu Zväzu múzeí na Slovensku 3,00 29.5.2012
87/2012.pdf Pulzar s.r.o., Podtatranská 20, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 77,64 31.5.2012
88/2012.pdf JUDr. Jana Murárová, 1. mája 19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 31.5.2012
89/2012.pdf Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava mesačný poplatok 3,00 31.5.2012
90/2012.pdf Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava mesačný poplatok 30,08 31.5.2012
91/2012.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 490,92 5.6.2012
91/2012.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 92,00 5.6.2012
93/2012.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 130,00 5.6.2012
94/2012.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 5,00 5.6.2012
95/2012.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana, technik PO, činnosť BTS 25,88 5.6.2012
96/2012.pdf RadioTEL Igor Gorecký, Tatranské námestie 5, 058 01 Poprad nákup GPS eTREX Venture, nákup SCART kábla 203,00 5.6.2012
97/2012.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 110,40 5.6.2012
98/2012.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 17,75 5.6.2012
99/2012.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 70,20 5.6.2012
100/2012.pdf Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina predplatné "Poradca 2012" 56,80 5.6.2012
101/2012.pdf Ján Šurina TVS, J. Milca 31, 010 01 Žilina nákup Micro Clean utierok 40,74 5.6.2012
102/2012.pdf GTS Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mesačný poplatok 14,82 12.6.2012
103/2012.pdf Lusila s.r.o., Námestie sv. Egídia 98, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 77,00 28.6.2012
104/2012.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad technik PO, činnosť BTS 25,88 28.6.2012
105/2012.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 444,17 4.7.2012
106/2012.pdf KP Plus s.r.o., Levočská 17, 058 01 Poprad kancelársky materiál 56,72 4.7.2012
107/2012.pdf GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 4.7.2012
108/2012.pdf GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 4.7.2012
109/2012.pdf PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad odné a stočné 92,12 4.7.2012
110/2012.pdf PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad vodné a stočné 36,02 4.7.2012
111/2012.pdf Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava servisné práce 387,14 4.7.2012
112/2012.pdf Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava mesačný poplatok 30,17 4.7.2012
113/2012.pdf Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava mesačný poplatok 3,00 4.7.2012
117/2012.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 85,00 4.7.2012
115/2012.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 120,00 4.7.2012
116/2012.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 01 Bratislava 26 zemný plyn 5,00 4.7.2012
117/2012.pdf JUDr. Jana Murárová, 1. mája 19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 4.7.2012
118/2012.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 15,79 11.7.2012
119/2012.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 56,16 11.7.2012
120/2012.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 152,50 11.7.2012
121/2012.pdf Tenar s.r.o., Fraňa Kráľa 14, 058 01 Poprad nákup el. kosačky 94,91 11.7.2012
122/2012.pdf GTS Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mesačný poplatok 14,82 11.7.2012
123/2012.pdf Tenar s.r.o., Fraňa Kráľa 14, 058 01 Poprad nákup el. kosačky 94,91 16.7.2012
124/2012.pdf PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad dodávka a odkanalizovanie vody 87,70 20.7.2012
125/2012.pdf ELTON Poprad s.r.o., Hlavná 78, 059 51 Poprad-Matejovce oprava elektromotora 75,79 20.7.2012
126/2012.pdf Lusila s.r.o., Námestie sv. Egídia 98, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 51,70 31.7.2012
127/2012.pdf VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1216,00 1.8.2012
128/2012.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 430,81 1.8.2012
129/2012.pdf Vanoku s.r.o., Ferka Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves propagačné materiály 100,00 1.8.2012
130/2012.pdf Vanoku s.r.o., Ferka Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves herbáre, pečiatka 650,00 1.8.2012
131/2012.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad technik PO, činnosť BTS 25,88 1.8.2012
132/2012.pdf JUDr. Jana Murárová, 1. mája 19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 1.8.2012
133/2012.pdf Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava mesačný poplatok 31,16 1.8.2012
134/2012.pdf Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava mesačný poplatok 3,00 1.8.2012
135/2012.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 85,00 1.8.2012
136/2012.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 120,00 1.8.2012
137/2012.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 5,00 1.8.2012
138/2012.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 59,26 8.8.2012
139/2012.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 14,65 8.8.2012
140/2012.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131,45 8.8.2012
141/2012.pdf GTS Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mesačný poplatok 14,82 8.8.2012
142/2012.pdf PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad vyhľadanie porúch 71,62 8.8.2012
143/2012.pdf PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad vodné a stočné 26,96 23.8.2012
144/2012.pdf PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad vodné a stočné 762,12 28.8.2012
145/2012.pdf Datacom Ladislav Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad nákup náplní do tlačiarní 52,08 28.8.2012
146/2012.pdf Pulzar s.r.o., Podtatranská 20, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 51,72 31.8.2012
147/2012.pdf Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava mesačný poplatok 3,00 4.9.2012
148/2012.pdf Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava mesačný poplatok 30,71 4.9.2012
149/2012.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 447,50 4.9.2012
150/2012.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 176,00 4.9.2012
151/2012.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 250,00 4.9.2012
152/2012.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 5,00 4.9.2012
153/2012.pdf JUDr. Jana Murárová, 1. mája 19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 4.9.2012
154/2012.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad funkcie technika PO a činnosti BTS 25,88 4.9.2012
155/2012.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131,45 4.9.2012
156/2012.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 14,48 4.9.2012
157/2012.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 53,58 4.9.2012
158/2012.pdf GTS Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mesačný poplatok 14,82 12.9.2012
159/2012.pdf PEMA JS s.r.o., Budovateľská 403, 059 34 Spišská Teplica stavebné práce pri zisťovaní a odstraňovaní nadmerného úniku vody 6630,05 12.9.2012
160/2012.pdf Xenia-Roland Lipták, Letná 9, 058 01 Poprad pohľadnice, magnetky, leporelo, kľúčenky 220,80 12.9.2012
161/2012.pdf Vodomontáž Milan Šimšaj, Tomášikova 11, 058 01 Poprad revízia tlakových nádob plynovej kotolne 170,00 25.9.2012
162/2012.pdf Pulzar s.r.o., Podtatranská 20, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 51,67 27.9.2012
163/2012.pdf Kominárske práce-Pavol Husár, Štefánikova 9, 058 01 Poprad kontrola komínov a dymovodov 39,84 27.9.2012
164/2012.pdf KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad kancelársky materiál 421,63 1.10.2012
165/2012.pdf PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 36,02 4.10.2012
166/2012.pdf PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 193,32 4.10.2012
167/2012.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 514,30 4.10.2012
168/2012.pdf SOS/BirdLife Slovensko, Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava odznaky 106,00 4.10.2012
169/2012.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 30,89 4.10.2012
170/2012.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 4.10.2012
171/2012.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 4.10.2012
172/2012.pdf Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava servisné práce 387,14 4.10.2012
173/2012.pdf Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina balíček Finančný majetok a balíček DPH po novele 27,96 5.10.2012
174/2012.pdf Východoslovenské múzeum v Košiciach, Hviezdoslavova 3, 041 36 Košice výpožička výstavy "Aha deti, čo to letí" 170,00 5.10.2012
175/2012.pdf Elektromont, Kvetná 12, 058 01 Poprad sáčky do vysávačov 16,00 5.10.2012
176/2012.pdf JUDr. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 5.10.2012
177/2012.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131,45 5.10.2012
178/2012.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 14,60 5.10.2012
179/2012.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 46,94 5.10.2012
180/2012.pdf GTS Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mesačný poplatok 14,82 5.10.2012
181/2012.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 25 zemný plyn 548,00 5.10.2012
182/2012.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 779,00 5.10.2012
183/2012.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 5,00 5.10.2012
184/2012.pdf Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia 90,00 15.10.2012
185/2012.pdf Ladislav Beluš, Májova 14, 053 04 Spišské Podhradie nákup rímskeho denára, plieškov Tatry a Raj 60,00 16.10.2012
186/2012.pdf Pulzar s.r.o., Podtatranská 4559/20, 058 01 Poprad oprava uličnej fasády budovy Podtatranského múzea v Spišskej Sobote 1804,08 22.10.2012
187/2012.pdf Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16 zborník SNM-Prírodné vedy 4,60 25.10.2012
188/2012.pdf Wirus s.r.o., Šrobárova 2668/13, 058 01 Poprad nákup PC, skenera, tlačiarne, OS, USB kľúča 2139,50 25.10.2012
189/2012.pdf Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra kniha 25,70 25.10.2012
190/2012.pdf VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1216,00 25.10.2012
191/2012.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 30,17 5.11.2012
192/2012.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 5.11.2012
193/2012.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 544,36 5.11.2012
194/2012.pdf FaxCopy a.s., 1. mája 19/220, 058 01 Poprad kopírovanie, laminovanie 23,78 5.11.2012
195/2012.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Batislava mesačný poplatok VUC-net 131,45 5.11.2012
196/2012.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 14,71 5.11.2012
197/2012.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 56,18 5.11.2012
198/2012.pdf Foto Centrum Tibor Friedman, Francisciho 3288/35, 058 01 Poprad batérie 18,48 5.11.2012
199/2012.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 9.11.2012
200/2012.pdf GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 9.11.2012

 

Powered by Phoca Download

Strojový preklad