Zverejňovanie
Nahoru

Objednávky 2011

Č. OBJ Dodávateľ/odberateľ Predmet objednávky Cena v € Dátum vystavenia
01/2011.pdf KP Plus s.r.o., Levočská 17, 058 01 Poprad kancelárske potreby 25,46 7.1.2011
02/2011.pdf Jozef Zaťura, Kišovce č. 396, 059 12 Hôrka prenájom prívesného vozíka 14,00 28.1.2011
03/2011.pdf Papyrus s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad náplň do tlačiarne 27,00 31.1.2011
04/2011.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 507,62 4.2.2011
05/2011.pdf Miroslav Lackovič-Formát, Bulharská 1/2268, 058 01 Poprad kopírovanie projektovej dokumentácie 158,00 3.2.2011
06/2011.pdf KP Plus s.r.o., Levočská 17, 058 01Poprad kancelárske potreby 60,12 15.2.2011
07/2011.pdf Papyrus s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad kancelárske potreby 92,99 22.2.2011
08/2011.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 647,88 1.3.2011
09/2011.pdf Papyrus s.r.o., Partizánske 3916, 058 01 Poprad kancelárske potreby 136,52 9.3.2011
10/2011.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 531,00 5.4.2011
11/2011.pdf Barger Milan metrový a bytový textil, Štefánikova 897/4, 058 01 Poprad biele plátno 49,80 4.5.2011
12/2011.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 74,42 4.5.2011
13/2011.pdf Papyrus s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad kancelárske potreby 70,20 5.5.2011
14/2011.pdf Datacom Ladislav Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplne do tlačiarní 54,80 6.5.2011
15/2011.pdf Autonova Priemys.areál Východ. súp.3406, 058 01 Poprad emisná kontrola 42,25 13.5.2011
16/2011.pdf KP Plus s.r.o., Levočská 17, 058 01 Poprad kancelársky materiál 29,70 13.5.2011
17/2011.pdf Foto Centrum Tibor Friedman, Francisciho 35, 058 01 Poprad nab.batérie 15,50 13.5.2011
18/2011.pdf CyberHeart Šimon Karabin, Nám. sv. Egídia 41, 058 01 Poprad PC zostava+OS 348,25 31.5.2011
19/2011.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 611,15 3.6.2011
20/2011.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 387,14 4.7.2011
21/2011.pdf Office Depot s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava kancelársky materiál 175,38 14.7.2011
22/2011.pdf Datacom Ladislav Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplne do tlačiarní 42,67 19.7.2011
23/2011.pdf Lusila s.r.o., Námestie sv. Egídia 2950/98, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 50,00 25.7.2011
24/2011.pdf Kominárstvo Jaroslav Janík, Gattingerova 3, 058 01 Poprad výmena dymovodu 168,00 27.7.2011
25/2011.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianke mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 544,36 3.8.2011
26/2011.pdf ELTON s.r.o., Hlavná 3544/78, 059 51 Matejovce oprava elektrických kosačiek 20,00 1.8.2011
27/2011.pdf JURTLAK PLUS, Jesenná 11, 058 01 Poprad školenie 80,00 8.9.2011
28/2011.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 457,52 7.9.2011
29/2011.pdf Datacom Ladislav Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplne do tlačiarní 42,79 5.9.2011
30/2011.pdf KP Plus s.r.o., Levočská 17, 058 01 Poprad kancelársky materiál 24,12 9.9.2011
31/2011.pdf Kominárstvo Jaroslav Janík, Gattingerova 3, 058 01 Poprad kominárske práce 39,84 19.9.2011
32/2011.pdf Vodomontáž Milan Šimšaj, Tomášikova 11, 058 01 Poprad revízia tlakových nádob 170,00 20.9.2011
33/2011.pdf Cyber Heart Šimon Karabin, Námestie sv. Egídia 41, 058 01 Poprad inštalácia antivír. Programu 30,00 23.9.2011
34/2011.pdf KP Plus s.r.o., Levočská 17, 058 01 Poprad kancelársky materiál 49,88 29.9.2011
35/2011.pdf Datacom Ladislav Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplne do tlačiarní 49,92 3.10.2011
36/2011.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 410,77 3.10.2011
37/2011.pdf Jarmila Čechová, Tajovského 7, 058 01 Poprad preškolenie vodiča služob. Vozidla 15,00 4.10.2011
38/2011.pdf Cyber Heart Šimon Karabin, Námestie sv. Egídia 41, 058 01 Poprad inštalácia antivir. Programu 10,00 6.10.2011
39/2011.pdf Datacom Ladislav Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad nastavenie registr. Pokladníc 293,20 17.10.2011
40/2011.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 490,92 2.11.2011
41/2011.pdf Baumax s.r.o., Teplická cesta 1, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 49,96 31.10.2011
42/2011.pdf Brantner s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad odvoz opadaného lístia 43,82 21.11.2011
43/2011.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 664,58 1.12.2011
44/2011.pdf Magropom s.r.o., Lipová 254, 941 02 stroj na oblátky+príslušenstvo 216,60 6.12.2011
45/2011.pdf Fotocentrum Tibor Friedman, Francisciho 35, 058 01 Poprad euro clip 146,16 13.12.2011
46/2011.pdf Datacom Ladislav Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplne do tlačiarní 25,56 14.12.2011
47/2011.pdf Pulzar s.r.o., Podtatranská 1548/20, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 49,89 22.8.2011
48/2011.pdf ACOM PP, Novomeského 4, 058 01 Poprad inštalácia aplikácií 36,00 18.1.2011
49/2011.pdf ARMIN s.r.o., SNP 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom doména muzeumpoprad.sk 35,90 18.1.2011
50/2011.pdf Baumax s.r.o., Teplická cesta 1, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 73,14 2.2.2011
51/2011.pdf Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Balíček účt. kníh- koniec roka v účtovníctve 12,30 2.2.2011
52/2011.pdf Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Balíček účt. kníh DPH 9,80 16.2.2011
53/2011.pdf Baumax s.r.o., Teplická cesta 1, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 72,77 16.2.2011
54/2011.pdf Papyrus s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad kancelársky materiál 92,99 21.2.2011
55/2011.pdf Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava Knihy- Praktický sprievodca účtovníctvom 77,89 14.2.2011
56/2011.pdf Asseco Solutions, Pod Lesom 22, 060 01 Kežmarok servisné práce 35,86 25.2.2011
57/2011.pdf SNM, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava 16 časopis Múzeum 10,84 25.2.2011
58/2011.pdf Norbert Végh ORON, Nová 500/66, 054 01 Levoča realizácia webovej stránky Podtatr.múzea 450,00 1.3.2011
59/2011.pdf Optiman s.r.o., Velické námestie 18, 058 01 Poprad odborná prehliadka poplach.systému 87,60 19.3.2011
60/2011.pdf Poradca s.r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina Predplatné na rok 2011-Práca, mzdy a odmeňovanie 50,27 30.3.2011
61/2011.pdf Pulzar s.r.o., Ul. Teplická 4, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 50,30 20.4.2011
62/2011.pdf KP Plus s.r.o., Levočská 17, 058 01 Poprad kancelársky materiál 29,78 26.4.2011
63/2011.pdf Milan Barger, Štefánikova 4, 058 01 Poprad metrový textil 49,80 28.4.2011
64/2011.pdf Papyrus s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad kancelársky materiál 70,20 29.4.2011
65/2011.pdf Optiman s.r.o., Velické námestie 18, 058 01 Poprad servisný zásah na poplach.systéme 31,56 10.5.2011
66/2011.pdf ACOM PP, Novomeského 4, 058 01 Poprad servis PC 72,00 18.5.2011
67/2011.pdf AV, Akademická 2, 949 21 Nitra Knihy SA2010/2 13,00 30.5.2011
68/2011.pdf Asseco Solutions, Pod Lesom 22, 060 01 Kežmarok servisné práce-obnova dát 86,48 6.6.2011
69/2011.pdf Helena Slivková, Športová 167, 059 11 Hozelec odborná prehliadka VTZ plynového a servis v objekte Spišská Sobota 248,48 10.6.2011
70/2011.pdf Helena Slivková, Športová 167, 059 11 Hozelec odborná prehliadka VTZ plynového a servis v objete Poprad 239,59 10.6.2011
71/2011.pdf SAP Šafárikovo námestie 2, 811 02 Bratislava historický časopis 1-4 20,00 13.6.2011
72/2011.pdf Pulzar, Ul. Teplická 4, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 50,29 27.6.2011
73/2011.pdf SAP, Šafárikovo námestie 2, 811 02 Bratislava Slovenský národopis 1-5 15,00 27.6.2011
74/2011.pdf Poradca s.r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina Práca, mzdy a odmeňovanie-predplatné na rok 2012 51,01 25.7.2011
75/2011.pdf SNM, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16 Zborník SNM-Prírodné vedy 4,60 14.9.2011
76/2011.pdf Poradca s.r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina Daňový a účtovný poradca-predplatné na rok 2012 81,70 17.10.2011
77/2011.pdf Papyrus s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad náplne do tlačiarne 45,84 10.10.2011
78/2011.pdf VATECH, Okružná 106/116, 076 64 Zemplínska Teplica oprava plynového kotla 375,70 25.10.2011
79/2011.pdf KP Plus s.r.o., Levočská 17, 058 01 Poprad kancelársky materiál 109,13 27.10.2011
80/2011.pdf Datacom, Tomášikova 49, 058 01 Poprad prerobenie programu na reg.pokladnici 293,20 26.10.2011
81/2011.pdf SNK, Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin servis na rok 2011 132,78 26.10.2011
82/2011.pdf Baumax s.r.o., Teplická Cesta 1, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 49,81 18.11.2011
83/2011.pdf TANAP, Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry predplatné na rok 2012- časopis TATRY 6,60 23.11.2011
84/2011.pdf Slovenská Pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica časopis Pamiatky a múzeá 1-4 9,28 4.11.2011
85/2011.pdf Slovenská Pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica predplatné Podtatranských novín a novín Poprad 32,90 4.11.2011
86/2011.pdf Helena Slivková, Športová 167, 059 11 Hozelec revízia plynových spotrebičov 136,12 12.12.2011
87/2011.pdf Helena Slivková, Športová 167, 059 11 Hozelec odborná prehliadka kotolne v objekte Podtatranského múzea v Poprade 89,76 12.12.2011
88/2011.pdf Milan Gajan, Liptovská 24, 058 01 Poprad konzervovanie zbierkových predmetov 850,00 6.12.2011
89/2011.pdf Baumax s.r.o., Teplická cesta 1, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 49,08 21.12.2011
90/2011.pdf ACOM PP, Novomeského 4, 058 01 Poprad 4x PC Acom Intel Core E5700 3,GHz+OS+inštalácia 1984,00 20.12.2011
91/2011.pdf Datacom, Tomášikova 49, 058 01 Poprad náplň do tlačiarne 25,56 28.12.2011
92/2011.pdf ACOM PP, Novomeského 4, 058 01 Poprad hosting. Služby 120,48 28.12.2011
93/2011.pdf GRUPP 5B, Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 21.12.2011
94/2011.pdf GRUPP 5B, Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 21.12.2011
95/2011.pdf Decus s.r.o., Baničova 17, 010 15 Žilina aktualizácia webstránok Podtatr.múzea v Poprade 84,00 21.12.2011

 

Powered by Phoca Download

Strojový preklad