Zverejňovanie
Nahoru

Zmluvy 2012

Č. ZML Dodávateľ Predmet zmluvy Cena v € Dátum podpisu
01/2012.pdf Múzeum v Kežmarku, Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok AV na stavbe "Priprav. novost. rímskokat. kostola sv. Mikuláša-Lendak" 1800,00
02/2012.pdf Múzeum v Kežmarku, Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok AV na stavbe "Prestavba námestia Majstra Pavla v Levoči-1.etapa" 2900,00
03/2012.pdf Východoslovenské múzeum v Košiciach, Hviezdoslavova 3, 041 36 Košice Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1290/2012 170,00 22.6.2012
04/2012.pdf Ján Hertlík, Partizánska 162/15, Pezinok Príprava a realizácia výstavy "Egypt-dar Nílu" 330,00 10.1.2012
05/2012.pdf Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Objednávka kontraktu Garant 4 11.1.2012
06/2012.pdf Jaroslav Stavrovský, Brezová 15, 025 01 Spišská Nová Ves Komisionárska zmluva 21,00 13.1.2012
07/2012.pdf ČSOB a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava Poistné na motorové vozidlo 215,17 6.3.2012
08/2012.pdf Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 1. štvrťrok 2012 310,93 10.2.2012
09/2012.pdf Mestský úrad Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 146,01 6.3.2012
10/2012.pdf Mestský úrad Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 294,58 6.3.2012
11/2012.pdf Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia 52,00 6.3.2012
12/2012.pdf Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica Členský príspevok na rok 2012 40,00 29.3.2012
13/2012.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Obchodné podmienky pre opakované dodávky plynu 26.3.2012
14/2012.pdf RTVS s.r.o., Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava Koncesionársky poplatok 93,90 27.4.2012
15/2012.pdf Mestský úrad Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Daň z nehnuteľností na rok 2012 152,01 27.4.2012
16/2012.pdf Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 2. štvrťrok 2012 310,93 27.4.2012
17/2012.pdf GTS Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Zmluva o pripojení 14,82€/mesačne 18.6.2012
18/2012.pdf Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 3. štvrťrok 2012 310,93 6.8.2012
19/2012.pdf OZ Nenadertal, Nová 132/14, 058 01 Gánovce Zmluva o spolupráci 12.9.2012
20/2012.pdf Gabriela Baníková, Partizánska 8, 059 41 Tatranská Štrba Kúpna zmluva-nákup nábytku 1430,00 23.10.2012
21/2012.pdf Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava Zmluva o dielo o vykonaní reštaurátorských prác 1557,00 29.10.2012
22/2012.pdf Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Miestna daň za verejné priestranstvo 16,20 5.11.2012
23/2012.pdf ČSOB a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava Poistné zmluvné poistenie motorového vozidla 189,86 5.11.2012
24/2012.pdf Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 4. štvrťrok 2012 310,93 5.11.2012
25/2012.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Dodatok k zmluve o dodávke plynu 25.10.2012
26/2012.pdf PEMA JS s.r.o., Budovateľská 403,059 34 Spišská Teplica oprava okolia pomníka, vonkajších schodísk pri pomníku a vstup. chod. 6495,00 16.11.2012
27/2012.pdf ZO Exoty, Železničná 17, 058 01 Poprad Prenájom priestoru zasadacej miestnosti múzea 120,00 8.10.2012

 

 

 

Powered by Phoca Download

Strojový preklad