Zverejňovanie
Nahoru

Zmluvy 2013

Č. ZML Dodávateľ Predmet zmluvy Cena v € Dátum podpisu
01/2013.pdf Multi Veste Slovakia 2 s.r.o., Ventúrska 12, 811 01 Bratislava Nájomná zmluva o nájme pozemku 2288,00 14.12.2012
02/2013.pdf Ľubovnianske múzeum, Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa Zmluva o výpožičke č. 1/2013 5.2.2013
03/2013.pdf Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad Zmluva o výpožičke č. 4/2013 12.2.2013
04/2013.pdf Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 1. štrvťrok 2013 310,93 7.2.2013
05/2013.pdf Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves Zmluva o výpožičke č. 2/2013 6.3.2013
06/2013.pdf ČSOB a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava Poistné zmluvné poistenie motorového vozidla 200,15 8.3.2013
07/2013.pdf Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Miestny poplatok za komunálne odpady 71,76 11.3.2013
08/2013.pdf Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Miestny poplatok za komunálne odpady 328,90 11.3.2013
09/2013.pdf Múzeum v Kežmarku, Hradné nám. 42, 060 01 Kežmarok Zmluva o dielo, "Obnova MP STL Poprad-sídlisko Juh 1-6" 1800,00 4.4.2013
10/2013.pdf Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Vysoká 18, 811 06 Bratislava Zmluva o prenájme interaktívnej výstavy "Svetový supermarket" 294,00 12.4.2013
11/2013.pdf Bambow, Ing. Mária Bobáková, Inovecká 2826/2, 052 01 Spišská Nová Ves Zmluva o dielo - Vydanie sprievodcu k výstave 2200,00 20.3.2013
12/2013.pdf TATRAMAT-ohrievače vody s.r.o., Hlavná 1, 058 01 Poprad Darovacia zmluva 500,00 12.7.2013
13/2013.pdf MMSTAV Poprad s.r.o., 059 51 Poprad-Matejovce Zmluva o dielo-"Oprava terasy a omietok prístavby múzea po zatečení". 4784,59 17.9.2013
14/2013.pdf Mgr. Alexandra Šamková, Na Revíne 17, 83101 Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb.-"Reštaurovanie vzácnych tlačí" 3510,00 2.10.2013
15/2013.pdf Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 72,00 28.3.2013
16/2013.pdf Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica Zmluva č. 37/2013 o platbe členského príspevku na rok 2013 40,00 28.3.2013
17/2013.pdf RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava koncesionárske poplatky 205,48 2.5.2013
18/2013.pdf Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Správny poplatok 30,00 19.4.2013
19/2013.pdf Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Daň z nehnuteľností 152,01 26.4.2013
20/2013.pdf Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 2. štrvťrok 2013 310,93 13.5.2013
21/2013.pdf Orange a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Dodatok k zmluve
22/2013.pdf Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 3. štrvťrok 2013 310,93 7.8.2013
23/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Protokol o odovzdaní a prevzatí služby MPLS VPN 20.8.2013
24/2013.pdf RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava koncesionárske poplatky 112,58 14.10.2013
25/2013.pdf ACom PP s.r.o., Novomeského 4, 058 01 Poprad Zmluva o pripojení- dodatok, GTS Slovakia s.r.o. mesačný poplatok 29.10.2013
26/2013.pdf Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 4. štrvťrok 2013 310,93 6.11.2013
27/2013.pdf ČSOB a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV 189,86 6.11.2013
28/2013.pdf Región Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry Zmluva o spolupráci pre akceptačné miesta-Tatry Card 28.11.2013

 

 

 

Powered by Phoca Download

Strojový preklad