Zverejňovanie
Nahoru

Objednávky 2012

Č. OBJ Dodávateľ/odberateľ Predmet objednávky Cena v € Dátum vystavenia
01/2012.pdf Radiotel Igor Gorecký, Tatr. námestie 5, 058 01 Poprad LCD monitor 6 ks, 19 palcové 498,00 13.1.2012
02/2012.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 504,28 2.1.2012
03/2012.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 537,67 1.2.2012
04/2012.pdf Inštalaterm s.r.o., Hraničná 29, 058 01 Poprad odstránenie následkov havárie plynovej kotolne 6278,64 3.2.2012
05/2012.pdf Papyrus s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad kancelársky materiál 77,98 20.2.2012
06/2012.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 567,73 1.3.2012
07/2012.pdf Datacom, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplne do tlačiarní 68,40 6.3.2012
08/2012.pdf Bach systems s.r.o., M. Rázusa 49, 984 01 Lučenec inštalácia programov balíka ProMuzeum, nastavenie databáz 153,90 16.3.2012
09/2012.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 454,19 2.4.2012
10/2012.pdf EDEN ELMAT s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad žiarovky 291,59 10.4.2012
11/2012.pdf FotoCentrum Tibor Friedman, Francisciho 35, 058 01 Poprad skenovanie negatívov 72,00 17.4.2012
12/2012.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 514,30 3.5.2012
13/2012.pdf Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica doplatok za členský preukaz 3,00 14.5.2012
14/2012.pdf RadioTel Igor Gorecký, Tatranské námestie 5, 058 01 Poprad GPS Garmin+prepojovací kábel 203,00 25.5.2012
15/2012.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 490,92 1.6.2012
16/2012.pdf Vanoku s.r.o., Ferka Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves plagáty-projekt "Ľudové liečiteľstvo pod Tatrami" 100,00 4.6.2012
17/2012.pdf Lusila s.r.o., Námestie sv. Egídia 98, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 77,00 26.6.2012
18/2012.pdf FaxCopy, Ulica 1. Mája 19/220, 058 01 Poprad tlač dokumentov podľa počtu ks 3.7.2012
19/2012.pdf ELTON s.r.o., Hlavná 78, 059 51 Matejovce oprava a previnutie elektromotorov 75,79 6.7.2012
20/2012.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 444,17 2.7.2012
21/2012.pdf PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad prečistenie vonkajšej kanalizácie v objekte Podtatr.múzea v Poprade 87,70 9.7.2012
22/2012.pdf Tenar s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, 058 01 Poprad nákup elektrickej kosačky 94,91 10.7.2012
23/2012.pdf Tenar s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, 058 01 Poprad nákup elektrickej kosačky 94,91 16.7.2012
24/2012.pdf Vanoku s.r.o., Ferka Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves nákup herbárov a pečiatky-projekt "Ľudové liečiteľstvo pod Tatrami" 650,00 4.6.2012
25/2012.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 430,81 1.8.2012
26/2012.pdf Lusila s.r.o., Námestie sv. Egídia 98, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 51,70 30.7.2012
27/2012.pdf PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad vyhľadanie úniku vody podľa rozsahu škôd 2.8.2012
28/2012.pdf PEMA JS s.r.o., Budovateľská 403, 059 34 Spišská Teplica stavebné práce pri zisťovaní a odstraňovaní havárie nadmerného úniku vody podľa rozsahu škôd 3.8.2012
29/2012.pdf Baumax s.r.o., Teplická cesta 1, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 49,51 26.1.2012
30/2012.pdf KP Plus s.r.o., Levočská 17, 058 01 Poprad kancelársky materiál 118,43 27.1.2012
31/2012.pdf Asseco Solutions, Pod Lesom 22, 060 01 Kežmarok servisné práce-preklopenie roku 2011-2012 39,90 19.1.2012
32/2012.pdf Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina knihy-Ukončenie roka 2011 a Odvody po novom 23,10 13.2.2012
33/2012.pdf Lusila s.r.o., Námestie sv. Egídia 98, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 50,11 20.2.2012
34/2012.pdf Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica predplatné Hisorického časopisu a Slovenského národopisu 42,00 27.2.2012
35/2012.pdf KP Plus s.r.o., Levočská 17, 058 01 Poprad kancelársky materiál 150,49 27.2.2012
36/2012.pdf AÚ SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra knihy SA 2011 24,50 29.2.2012
37/2012.pdf Magropom s.r.o., 941 02 Lipová 254 nákup stroja na oblátky 216,60 29.2.2012
38/2012.pdf RadioTel s.r.o., Igor Gorecký, Tatranské námestie 5, 058 01 Poprad servis PC 15,00 13.1.2012
39/2012.pdf Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov kniha-Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012 23,70 13.3.2012
40/2012.pdf Pulzar s.r.o., Podtatranská 20, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 41,75 26.3.2012
41/2012.pdf SNM, Vajanského nábr. 2, 810 06 Bratislava 16 časopis Múzeum 10,84 27.3.2012
42/2012.pdf Optiman s.r.o., Velické námestie 18, 058 01 Poprad dborná prehliadka a skúška poplach. Systému 87,60 3.4.2012
43/2012.pdf Baumax s.r.o., Teplická cesta 1, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 77,70 27.4.2012
44/2012.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad oprava hasiacich prístrojov 211,31 27.3.2012
45/2012.pdf KP Plus s.r.o., Levočská 17, 058 01 Poprad kancelársky materiál 75,68 27.4.2012
46/2012.pdf Pulzar s.r.o., Podtatranská 20, 058 01 dielenský a údržbársky materiál 77,64 31.5.2012
47/2012.pdf Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina predplatné - Poradca 2012 24.4.2012
48/2012.pdf Ján Šurina, J. Milca 31, 010 01 Žilina utierky z mikrovlákna 40,74 4.6.2012
49/2012.pdf KP Plus s.r.o., Levočská 17, 058 01 Poprad kancelársky materiál 56,72 27.6.2012
50/2012.pdf GRUPP 5B, Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 28.6.2012
51/2012.pdf GRUPP 5B, Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 28.6.2012
52/2012.pdf Pulzar s.r.o., Podtatranská 20, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 51,72 31.8.2012
53/2012.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 447,50 4.9.2012
54/2012.pdf Xenia-Roland Lipták, Letná 9, 058 01 Poprad nákup pohľadníc, magnetiek, leporela a kľúčeniek 220,80 6.9.2012
55/2012.pdf Vodomontáž Milan Šimšaj, Tomášikova 11, 058 01 Poprad revízia tlakových nádob plynovej kotolne 170,00 20.9.2012
56/2012.pdf Elektromont, Kvetná 12, 058 01 Poprad sáčky do vysávača 16,00 28.8.2012
57/2012.pdf Kominárske práce, P. Husár, Štefánikova 9, 058 01 Poprad kontrola komínov a dymovodov 39,84 28.8.2012
58/2012.pdf KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad kancelársky materiál 421,63 21.9.2012
59/2012.pdf Pulzar s.r.o., Podtatranská 20, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 51,67 21.9.2012
60/2012.pdf SOS/BirdLife Slovensko, Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava nákup odznakov 106,00 21.9.2012
61/2012.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 514,30 1.10.2012
62/2012.pdf Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina balíček Finančný majetok a balíček DPH po novele 27,96 1.10.2012
63/2012.pdf Pulzar s.r.o., Podtatranská 4559, 058 01 Poprad oprava uličnej fasády budovy Podtatr.múzea v Spišskej Sobote 1804,08 4.10.2012
64/2012.pdf Wirus s.r.o., Šrobárova 2668/13, 058 01 Poprad nákup PC, skenera, USB kľúča, tlačiarne, OS 2139,50 5.10.2012
65/2012.pdf Datacom, Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad náplne do tlačiarne 52,08 28.8.2012
66/2012.pdf Ladislav Beluš, Májova 14, 053 04 Spišské Podhradie rímsky denar, pliešok Tatry, pliešok Raj 60,00 16.10.2012
67/2012.pdf Foto Centrum Tibor Friedman, Francisciho 35, 058 01 Poprad nákup batérií 18,48 23.10.2012
68/2012.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 544,36 5.11.2012
69/2012.pdf VATECH, Kúpeľná 6, 080 01 Prešov oprava plynového kotla 380,24 7.11.2012
70/2012.pdf Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad odvoz opadaného lístia 37,14 13.11.2012
71/2012.pdf BSK Europe s.r.o., L. Svobodu 79, 058 01 Poprad spracovanie skrátenej projektovej dokumentácie 250,00 19.11.2012
72/2012.pdf Helena Slivková PLYN SERVIS, Športová 167, 069 11 Hozelec odborná prehliadka kotlov 209,76 22.11.2012
73/2012.pdf Datacom, Francisciho 3288, 058 01 Poprad povinná údržba pokladne 60,88 30.11.2012
74/2012.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račiankse mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 460,86 3.12.2012
75/2012.pdf Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava prechod na iSPIN2 485,00 11.12.2012
76/2012.pdf Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra kniha 25,70 25.10.2012
77/2012.pdf SNK, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin Knižnično-informačný systém-servisné poplatky za rok 2012 132,78 1.11.2012
78/2012.pdf Štátne lesy TANAP, Tatranská Lomnica 059 60 Vysoké Tatry predplatné časopisu TATRY 6,60 26.11.2012
79/2012.pdf Pamiatkový úrad SR, Cesta na červený most 6, 814 06 Bratislava konzervovanie modrotlač. Foriem 1557,00 30.11.2012
80/2012.pdf Slovenská pošta a.s., Stredisko predplatného tlače Uzbecká 4, 820 14 Bratislava predplatné 78,78 30.11.2012
81/2012.pdf KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad kancelársky materiál 84,42 11.12.2012
82/2012.pdf Aqua City Poprad, Športová 1397/1, 058 01 Poprad poukazy 594,00 11.12.2012
83/2012.pdf PEMA JS s.r.o., Budovateľská 403, 059 34 Spišská Teplica Oprava okolia pomníka,vonk.schodísk pri pomníku a vstup.chodníka 6495,00 19.11.2012
2012/01.pdf Exoty z.o., Železničná 17, 059 21 Svit prenájom zasadačky Podtatranského múzea v Poprade 120,00 25.9.2012

 

Powered by Phoca Download

Strojový preklad