Zverejňovanie
Nahoru

Dodávateľské faktúry 2013 201-240

201/2013.pdf JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 12.11.2013
202/2013.pdf Commertial Departments s.r.o., Turecká 28, 940 61 Nové Zámky prevoz zbierok na výstavu 140,00 14.11.2013
203/2013.pdf Pavol Husárk, kominárske práce, Štefánikova 873/9, 058 01 Poprad kominárske práce 39,84 18.11.2013
204/2013.pdf QC Slovakia s.r.o., Kolačkov 118, 065 11 prenájom techniky na odvlhč.depozitára archeológie v Podtat.múzeu v Poprade 1722,00 22.11.2013
205/2013.pdf MM STAV Poprad, s.r.o., Lidická 1524/41, 059 51 Matejovce oprava terasy 4784,59 22.11.2013
206/2013.pdf Corpus-Alena Janošková, Velické námestie 1175/9, 058 01 Poprad kamenárske práce 242,68 25.11.2013
207/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn -1817,00 25.11.2013
208/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn -1081,04 25.11.2013
209/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn -10,96 25.11.2013
210/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 57,05 25.11.2013
211/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 19,07 25.11.2013
212/2013.pdf PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 43,14 25.11.2013
213/2013.pdf PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 188,00 3.12.2013
214/2013.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 3.12.2013
215/2013.pdf Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad odvoz lístia 37,85 3.12.2013
216/2013.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 3.12.2013
217/2013.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 31,99 3.12.2013
218/2013.pdf JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 6.12.2013
219/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 6.12.2013
220/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 957,00 6.12.2013
221/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1682,00 6.12.2013
222/2013.pdf GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 6.12.2013
223/2013.pdf Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica predplatné časopisov na rok 2014 74,78 6.12.2013
224/2013.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 647,88 10.12.2013
225/2013 voľné číslo
226/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 16,56 10.12.2013
227/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 55,32 10.12.2013
228/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131,45 10.12.2013
229/2013.pdf Štátne lesy TANAPu, Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry predplatné časopisu Tatry na rok 2014 6,60 17.12.2013
230/2013.pdf Ján Beskyd DDD, Tatranská 9, 064 01 Stará Ľubovňa dezinfekčné-dezinsekčné-deratizačné služby 204,00 18.12.2013
231/2013.pdf Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin servisné poplatky za rok 2013 132,78 19.12.2013
232/2013.pdf DATACOM, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplne do tlačiarní 239,40 27.12.2013
233/2013.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 27.12.2013
234/2013.pdf Sklenárstvo Lux, Dušan Lux, Kostolné námestie 1302/4, 060 01 Kežmarok brúsenie skla 64,70 30.12.2013
235/2013.pdf Andrej Slivka, Plynoservis s.r.o., Športová 167, 059 11 Hozelec revízia plynového kotla, budova Podtatranského múzea v Poprade 223,18 30.12.2013
236/2013.pdf Andrej Slivka, Plynoservis s.r.o., Športová 167, 059 11 Hozelec revízia plynového kotla, budova Podtatranského múzea v Poprade 178,78 30.12.2013
237/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131,45 31.12.2013
238/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 43,22 31.12.2013
239/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 16,64 31.12.2013
240/2013.pdf JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 31.12.2013

 

Powered by Phoca Download

Strojový preklad