Zverejňovanie
Nahoru

Zmluvy 2014

Č. ZML Dodávateľ Predmet zmluvy Cena v € Dátum podpisu
01/2014.pdf IKAR a.s., Kukuričná 13, 831 03 Bratislava Zmluva o reklame a propagácii v publikácii "77 naj Slovenska" 28.2.2014
02/2014.pdf RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava koncesionárske poplatky 112,58 10.3.2014
03/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 Dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu
04/2014.pdf Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 1. štrvťrok 2014 310,93 12.2.2014
05/2014.pdf ČSOB a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava Poistka 185,13 10.2.2014
06/2014.pdf Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 328,90 18.2.2014
07/2014.pdf Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 71,76 12.3.2014
08/2014.pdf Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 58,00 18.2.2014
09/2014.pdf Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica Zmluva č. 39/2014 o platbe členského príspevku na rok 2014 40,00 7.4.2014
10/2014.pdf Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Daň z nehnuteľnosti na rok 2014 152,01 15.4.2014
11/2014.pdf Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 2. štrvťrok 2014 310,93 5.5.2014
12/2014.pdf Šárka Vačkárová, Namestí T.G.Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Komisionálny predaj-zmluva 12.5.2014
13/2014.pdf RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava Koncesionárske poplatky 150,84 16.5.2014
14/2014.pdf TATRAMAT ohrievače vody s.r.o., Hlavná 1, 058 01 Poprad Darovacia zmluva 500,00 9.4.2014
15/2014.pdf Obec Hranovnica, Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Hranovnica v roku 2014 2000,00 28.7.2014
16/2014.pdf Centrum rozvoja PSK pre oblasť Vysokých Tatier, JUDr. M Hagovský, Dolný Smokovec
Zmluva o partnerstve

28.7.2014
17/2014.pdf Mgr. art. Štefan Kocka, Magurská 6435/37, 974 11 Banská Bystrica-Sásová
Zmluva o dielo-"Reštaurovanie vzácnych tlačí 16.stor."
3500,00
31.7.2014
18/2014.pdf Pamiatkový úrad SR, Oblastný reštaurátorsky ateliér, Nová 55, 054 01 Levoča
Zmluva o dielo- "Konzervovanie modrotlač.foriem z dielne E. Montška"
1579,00 19.8.2014
19/2014.pdf Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice
Výkaz o poistení za 3. štrvťrok 2014
310,93
13.8.2014
20/2014.pdf ČSOB a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
dlžné poistné
50,72
14.8.2014
21/2014.pdf BAMBOW-Ing.Mária Bobáková,Inovecká 2, 052 01 Spišská Nová Ves
Zmluva o dielo-"Výroba modrotlače z dielne E.Montška v Hranovnici"
7410,00
21.8.2014
22/2014.pdf Mgr. art. Štefan Kocka, Magurská 6435/37, 974 11 Banská Bystrica-Sásová
Zmluva o poskytnutí finančného daru
100,00 1.9.2014
23/2014.pdf VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Kompenzačná platba-Oznámenie termínu plánovaného prerušenia distribúcie 30,00 4.9.2014
24/2014.pdf VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Kompenzačná platba-Oznámenie termínu plánovaného prerušenia distribúcie 30,00 4.9.2014
25/2014.pdf Wirus s.r.o., Šrobárova 2668/13, 058 01 Poprad Kúpna zmluva-plošný skener Epson WorkForce DS 50000N A3, NET 2645,00 9.9.2014
26/2014.pdf PhDr. Bekess Richard Zmluva o poskytnutí finančného daru 500,00 25.9.2014
27/2014.pdf ÚPSVAR Poprad, Hraničná 667/13 ,058 01 Poprad Dohoda č.54/PP/2014/§10 o pomoci v hmot. núdzi a o zmene a doplení niekt. zák. 29.9.2014
28/2014.pdf Daniel Lipár, Šrobárova 2610/4, 058 01 Poprad Zmluva o poskytnutí finančného daru 140,00 10.10.2014
29/2014.pdf Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 4. štvrťrok 310,93
30/2014.pdf ČSOB a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
Povinné zmluvné poistenie
189,86 14.10.2014
31/2014.pdf Obec Hranovnica, Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hranovnica v roku 2014
500,00 22.10.2014
32/2014.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
Všeobecné ochodné podmienky-cenník 25.11.2014
33/2014.pdf Tatry Mountain Resorts a.s., Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš 031 01 Zmluva o nájme hnuteľnej veci
90,00 3.12.2014
34/2014
35/2014
36/2014
37/2014
38/2014
39/2014
40/2014
41/2014
42/2014
43/2014
44/2014
45/2014
46/2014
47/2014
48/2014
49/2014
50/2014
51/2014
52/2014
53/2014
54/2014
55/2014
56/2014
57/2014
58/2014
59/2014
60/2014
61/014
62/2014
63/2014
64/2014
65/2014
66/2014
67/2014
68/2014
69/2014
70/2014
71/2014
72/2014
73/2014
74/2014
75/2014
76/2014
77/2014
78/2014
79/2014
80/2014
81/2014
82/2014
83/2014
84/2014
85/2014
86/2014
87/2014
88/2014
89/2014
90/2014
91/2014
92/2014
93/2014
94/2014
95/2014
96/2014
97/2014
98/2014
99/2014
100/2014

 

Powered by Phoca Download

Strojový preklad