Zverejňovanie
Nahoru

Dodávateľské faktúry 2013 01-200

Č. DF Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum doručenia DF
01/2013.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 514,30 7.1.2013
02/2013.pdf Grupp 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 7.1.2013
03/2013.pdf Grupp 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 7.1.2013
04/2013.pdf ACOM PP s.r.o., Novomeského 4, 058 01 Poprad hosting. služby,doména muzeumpp.sk 120,48 7.1.2013
05/2013.pdf Decus s.r.o., Baničová 17, 010 15 Žilina aktualizácia web.str. múzea 84,00 7.1.2013
06/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1209,00 7.1.2013
07/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1903,00 7.1.2013
08/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 7.1.2013
09/2013.pdf GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 7.1.2013
10/2013.pdf VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina-preplatok 205,58 18.1.2013
11/2013.pdf Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava servisné práce 39,90 18.1.2013
12/2013.pdf Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava ISPIN 964,51 18.1.2013
13/2013.pdf Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava ISPIN 194,39 18.1.2013
14/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 895,01 22.1.2013
15/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 638,83 22.1.2013
16/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 0,71 22.1.2013
17/2013.pdf B&B autoslužby s.r.o., OC Max Dlhé Hony 1, 058 01 Poprad výmena bŕzd 147,78 24.1.2013
18/2013.pdf sseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava ISPIN 387,14 1.2.2013
19/2013.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 434,15 1.2.2013
20/2013.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 30,26 4.2.2013
21/2013.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 4.2.2013
22/2013.pdf VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1077,00 4.2.2013
23/2013.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 4.2.2013
24/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1844,00 4.2.2013
25/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 4.2.2013
26/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 171,00 4.2.2013
27/2013.pdf Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina kniha-Daňové priznania za rok 2012 3,42 4.2.2013
28/2013.pdf Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina knihy-účtovníctvo 23,81 7.2.2013
29/2013.pdf JUDr. Murárová, 1. mája 19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 7.2.2013
30/2013.pdf Zamaz spol. s.r.o., Slavkovská 23, 060 01 Kežmarok prenájom nákladného automobilu 118,20 11.2.2013
31/2013.pdf GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 11.2.2013
32/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131,45 11.2.2013
33/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 49,40 11.2.2013
34/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 14,62 11.2.2013
35/2013.pdf PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 7,40 25.2.2013
36/2013.pdf PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 147,23 25.2.2013
37/2013.pdf JUDr. Murárová, 1. mája 19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 4.3.2013
38/2013.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 470,88 6.3.2013
39/2013.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 32,81 6.3.2013
40/2013.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 6.3.2013
41/2013.pdf Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra kniha 23,70 6.3.2013
42/2013.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 6.3.2013
43/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131,45 6.3.2013
44/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 14,52 6.3.2013
45/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 50,72 6.3.2013
46/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1104,00 6.3.2013
47/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 738,00 6.3.2013
48/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 6.3.2013
49/2013.pdf GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 11.3.2013
50/2013.pdf Lusila s.r.o., Námestie sv. Egídia 98, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 83,41 11.3.2013
51/2013.pdf DATACOM, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplň do tlačiarne 26,40 18.3.2013
52/2013.pdf SNM, Vajanského nábrežie č.2, 810 06 Bratislava 16 predplatné časopisu Múzeum 11,08 28.3.2013
53/2013.pdf OPTIMAN, s .r .o., Velické námestie 1195/18, 058 01 Poprad odborná prehl. a skúška poplach.systému 87,60 3.4.2013
54/2013.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 29,99 3.4.2013
55/2013.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 3.4.2013
56/2013.pdf JUDr. Murárová, 1. mája 19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 3.4.2013
57/2013.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 5.4.2013
58/2013.pdf PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 194,98 5.4.2013
59/2013.pdf PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 35,80 5.4.2013
60/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 604,00 5.4.2013
61/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 951,00 5.4.2013
62/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 5.4.2013
63/2013.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 490,92 8.4.2013
64/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131,45 8.4.2013
65/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 14,70 8.4.2013
66/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 51,64 8.4.2013
67/2013.pdf GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 16,82 8.4.2013
68/2013.pdf Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Vysoká 18, 81106 Bratislava 1 prenájom výstavy 294,00 8.4.2013
69/2013.pdf Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava ISPIN 387,14 12.4.2013
70/2013.pdf VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1077,00 2.5.2013
71/2013.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad kontrola a výmena hasiacich prístrojov 187,30 2.5.2013
72/2013.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 30,80 2.5.2013
73/2013.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 2.5.2013
74/2013.pdf Papyrus Poprad s.r.o. kancelársky materiál 12,07 2.5.2013
75/2013.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 2.5.2013
76/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 232,00 2.5.2013
77/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 365,00 2.5.2013
78/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 2.5.2013
79/2013.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 447,50 9.5.2013
80/2013.pdf JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 9.5.2013
81/2013.pdf Autonova s.r.o., Priemys. areál Východ súp. 3406, 058 01 Poprad EK, STK 44,71 9.5.2013
82/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131,45 9.5.2013
83/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 15,49 9.5.2013
84/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 50,28 9.5.2013
85/2013.pdf GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 16,82 9.5.2013
86/2013.pdf PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 312,96 30.5.2013
87/2013.pdf PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 15,02 30.5.2013
88/2013.pdf Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Balíček Mzdová účtovníčka 2013 9,20 30.5.2013
89/2013.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 30,26 4.6.2013
90/2013.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 4.6.2013
91/2013.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 4.6.2013
92/2013.pdf Pulzar s.r.o., Podtatranská 4559/20, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 17,39 4.6.2013
93/2013.pdf KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad kancelársky materiál 117,13 4.6.2013
94/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 97,00 4.6.2013
95/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 153,00 4.6.2013
96/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 4.6.2013
97/2013.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 424,13 7.6.2013
98/2013.pdf GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 7.6.2013
99/2013.pdf JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 7.6.2013
100/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 49,68 7.6.2013
101/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 20,03 7.6.2013
102/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 136,44 7.6.2013
103/2013.pdf DATACOM, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplň do tlačiarne 26,20 4.7.2013
104/2013.pdf Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica služba MVS 1,85 4.7.2013
105/2013.pdf Grupp 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 4.7.2013
106/2013.pdf Grupp 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 4.7.2013
107/2013.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad
požiarna ochrana 25,88 4.7.2013
108/2013.pdf PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 197,51 4.7.2013
109/2013.pdf PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 37,03 4.7.2013
110/2013.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 30,62 4.7.2013
111/2013.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 4.7.2013
112/2013.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 537,67 8.7.2013
113/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 90,00 8.7.2013
114/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 141,00 8.7.2013
115/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 8.7.2013
116/2013.pdf Wirus s.r.o., Mládeže 2348/3, 058 01 Poprad toner 128,00 8.7.2013
117/2013.pdf Barger-Metrový textil a koberce, Mlynská 43, 059 42 Gerlachov látka 175,20 8.7.2013
118/2013.pdf Baumax s.r.o., Teplická cesta 1, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 52,56 9.7.2013
119/2013.pdf BAMBOW-Ing. M. Bobáková, Inovecká 2826/2, 052 01 Spišská Nová Ves Projekt "Život za kláštornými múrmi"-fotografovanie, grafická príprava a tlač sprievodcu a banerov 2000,00 9.7.2013
120/2013.pdf BAMBOW-Ing. M. Bobáková, Inovecká 2826/2, 052 01 Spišská Nová Ves Projekt "Život za kláštornými múrmi"-fotografovanie, grafická príprava a tlač sprievodcu a banerov 220,00 9.7.2013
121/2013.pdf GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 9.7.2013
122/2013.pdf Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava ISPIN 387,14 9.7.2013
123/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 16,28 9.7.2013
124/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 58,92 9.7.2013
125/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 132,37 9.7.2013
126/2013.pdf Barger-Metrový textil a koberce, Mlynská 43, 059 42 Gerlachov látka 33,00 9.7.2013
127/2013.pdf Baumax s.r.o., Teplická cesta 1, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 246,67 15.7.2013
128/2013.pdf FaxCopy a.s., 1. mája 19/220, 058 01 Poprad tlač fotografií a dokumentov 25,64 23.7.2013
129/2013.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 2.8.2013
130/2013.pdf VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1077,00 2.8.2013
131/2013.pdf RS media s.r.o., Reimanova 9, 080 01 Prešov výroba bannerov 196,80 2.8.2013
132/2013.pdf Hotel Poprad s.r.o., Partizánska 677/17, 058 01 Poprad catering odborného seminára,otvorenie výstavy "Kniežacia hrobka z Popradu" 399,80 2.8.2013
133/2013.pdf Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16 zborník SNM Prírodné vedy 5,80 2.8.2013
134/2013.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 61,86 2.8.2013
135/2013.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 2.8.2013
136/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 90,00 2.8.2013
137/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 141,00 2.8.2013
138/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 2.8.2013
139/2013.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 510,96 6.8.2013
140/2013.pdf GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 6.8.2013
141/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 67,67 6.8.2013
142/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 15,46 6.8.2013
143/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131,45 6.8.2013
144/2013.pdf FOTO KINO Ján Palčo, Námestie sv. Egídia 3004/108, 05801 Poprad výroba veľkoformátových fotografií 161,34 16.8.2013
145/2013.pdf Ringier Axel Springer Slovakia a.s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava uverejnenie inzercie-Nový Čas 117,00 16.8.2013
146/2013.pdf OPTIMAN, s.r.o., Velické námestie 1195/18, 058 01 Poprad servisný zásah na poplachovom systéme narušenia v Podtatranskom múzeu 55,22 16.8.2013
147/2013.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 31,99 4.9.2013
148/2013.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 4.9.2013
149/2013.pdf PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 25,04 4.9.2013
150/2013.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 4.9.2013
151/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 187,00 4.9.2013
152/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 294,00 4.9.2013
153/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 4.9.2013
154/2013.pdf JUDr. Murárová, 1. mája 19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 4.9.2013
155/2013.pdf JUDr. Murárová, 1. mája 19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 4.9.2013
156/2013.pdf ACOM PP s.r.o., Novomeského 4739/4, 058 01 Poprad inštalácia aplik., optimal. OS 30,00 4.9.2013
157/2013.pdf KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad kancelársky materiál 291,54 10.9.2013
158/2013.pdf GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 10.9.2013
159/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131,48 10.9.2013
160/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 60,92 10.9.2013
161/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 15,67 10.9.2013
162/2013.pdf Únia nevidiacich a slabozrak. Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 4 inzercia v časopise OKAmih 30,00 10.9.2013
163/2013.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 644,54 12.9.2013
164/2013.pdf PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 117,67 12.9.2013
165/2013.pdf Archelogický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra Knihy 26,50 12.9.2013
166/2013.pdf Wirus s.r.o., Mládeže 2348/3, 058 01 Poprad Fotoaparát 800,00 16.9.2013
167/2013.pdf Wirus s.r.o., Mládeže 2348/3, 058 01 Poprad Blesk 136,00 16.9.2013
168/2013.pdf Pulzar s.r.o., Podtatranská 4559/20, 058 01 Poprad Dielenský a údržbársky materiál 345,24 16.9.2013
169/2013.pdf Vodomontáž Milan Šimšaj, Tomášikova 11, 058 01 Poprad Odborná prehliadka NTL kotolní a TN v Podtatr.múzeu  v Poprade a v Sp.Sobote 170,00 23.9.2013
170/2013.pdf B&B autoslužby s.r.o., OC Max Dlhé Hony 1, 058 01 Poprad servis 148,98 23.9.2013
171/2013.pdf Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Balíček Pracovný pomer a dojednanie mzdy 11,80 23.9.2013
172/2013.pdf TOPART 96, s.r.o., Ul. 1. mája 4, 058 01 Poprad výroba pečiatky, pohľadníc, pečiatková poduška, plastová tabuľa 134,90 26.9.2013
173/2013.pdf PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 37,03 3.10.2013
174/2013.pdf PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 198,74 3.10.2013
175/2013.pdf Ján Varga VATECH, Okružná 106/116, 076 64 Zemplínska Teplica Oprava kotla 517,06 3.10.2013
176/2013.pdf Jarmila Čechová, Tajovského 2606/7, 058 01 Poprad Školenie vodiča služobného motorového vozidla 17,00 3.10.2013
177/2013.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 744,73 4.10.2013
178/2013.pdf Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava SPIN 387,14 7.10.2013
179/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 582,00 7.10.2013
180/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 916,00 7.10.2013
181/2013.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 7.10.2013
182/2013.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 32,27 7.10.2013
183/2013.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 7.10.2013
184/2013.pdf Kovotyp s.r.o., Sartorisova 8, 821 08 Bratislava Regále 4202,29 7.10.2013
185/2013.pdf GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 7.10.2013
186/2013.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad ožiarna ochrana 25,88 7.10.2013
187/2013pdf JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 11.10.2013
188/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131,45 11.10.2013
189/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 19,79 11.10.2013
190/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 59,64 11.10.2013
191/2013.pdf VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1077,00 4.11.2013
192/2013.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 4.11.2013
193/2013.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 34,10 4.11.2013
194/2013.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 4.11.2013
195/2013.pdf KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad kancelársky materiál 265,73 7.11.2013
196/2013.pdf Tibor Friedman Foto Centrum, Francisciho 3288/35, 058 01 Poprad statív, euroclip 92,50 7.11.2013
197/2013.pdf GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 11.11.2013
198/2013.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 621,17 11.11.2013
199/2013.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131,45 11.11.2013
200/2013.pdf JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 12.12.2013

 

Powered by Phoca Download

Strojový preklad