Zverejňovanie
Nahoru

Dodávateľské faktúry 2014 01-220

Č. DF Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum doručenia DF
01/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1020,00 09.01.2014
02/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1792,00 09.01.2014
03/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 09.01.2014
04/2014.pdf Decus s.r.o., Baničova 17, 010 15 Žilina aktualiz. stránok Podtatr. múzea muzeum.sk 70,00 09.01.2014
05/2014.pdf ACOM PP s.r.o., Novomeského 4739/4, 058 01 Poprad hostingové služby 120,48 09.01.2014
06/2014.pdf Grupp 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 09.01.2014
07/2014.pdf Grupp 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 09.01.2014
08/2014.pdf GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 09.01.2014
09/2014.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 31,99 09.01.2014
10/2014.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 09.01.2014
11/2014.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 554,38 09.01.2014
12/2014.pdf Asseco Solutions, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava ISPIN 194,39 16.01.2014
13/2014.pdf Asseco Solutions, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava ISPIN 964,51 21.01.2014
14/2014.pdf Asseco Solutions, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava ISPIN 387,14 30.01.2014
15/2014.pdf VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1089,00 30.01.2014
16/2014.pdf Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Daňové priznania za rok 2013- kniha 3,60 30.01.2014
17/2014.pdf Wirus s.r.o., Mládeže 2348/3, 058 01 Poprad projektor Acer 492,00 04.02.2014
18/2014.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 674,60 10.02.2014
19/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131,84 10.02.2014
20/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 14,48 10.02.2014
21/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 56,69 10.02.2014
22/2014.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 10.02.2014
23/2014.pdf Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina hnihy-Príručka mzd.účtovníčky,Odvody poistného 8,80 10.02.2014
24/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 988,00 10.02.2014
25/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1737,00 10.02.2014
26/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 10.02.2014
27/2014.pdf GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 10.02.2014
28/2014.pdf JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 10.02.2014
29/2014.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 32,00 10.02.2014
30/2014.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 10.02.2014
31/2014.pdf VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
elektrika 280,76 17.02.2014
32/2014.pdf DATACOM, Francisciho 3288, 058 01 Poprad Pravidelná údržba ERP, fiskálna plomba 60,50 17.02.2014
33/2014.pdf Jedáleň M.O.,Hornádska 530,059 18 Sp. Bystré
Cateringové služby 132,00 17.02.2014
34/2014.pdf PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 276,13 27.02.2014
35/2014.pdf SNM, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16 predplatné na rok 2014 za časopis Múzeum 11,08 28.02.2014
36/2014.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 05.03.2014
37/2014.pdf PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 48,85 06.03.2014
38/2014.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 697,98 11.03.2014
39/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 51,48 11.03.2014
40/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 15,13 11.03.2014
41/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131,45 11.03.2014
42/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 932,00 11.03.2014
43/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1638,00 11.03.2014
44/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 11.03.2014
45/2014.pdf GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 11.03.2014
46/2014.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 32,05 14.03.2014
47/2014.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 14.03.2014
48/2014.pdf JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 14.03.2014
49/2014.pdf DATACOM, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplň do tlačiarne 28,80 21.03.2014
50/2014.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad kontrola hasiacich prístrojov 183,30 31.03.2014
51/2014.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 32,98 07.04.2014
52/2014.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 07.04.2014
53/2014.pdf Asseco Solutions, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava ISPIN 387,14 07.04.2014
54/2014.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 09.04.2014
55/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 511,00 09.04.2014
56/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 896,00 09.04.2014
57/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 09.04.2014
58/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 136,44 09.04.2014
59/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 54,77 09.04.2014
60/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 19,49 09.04.2014
61/2014.pdf GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 18,82 09.04.2014
62/2014.pdf Optiman s.r.o., Velické námestie 1195/18, 058 01 Poprad odbor. prehl. a skúška poplach. systému 87,60 09.04.2014
63/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 7067,92 09.04.2014
64/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 3552,56 09.04.2014
65/2014.pdf JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 09.04.2014
66/2014.pdf Wirus s.r.o., Mládeže 2348/3, 058 01 Poprad toner 128,50 16.04.2014
67/2014.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 651,23 23.04.2014
68/2014.pdf KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad kancelársky materiál 162,36 30.04.2014
69/2014.pdf VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina-úrok z omeškania 5,27 05.05.2014
70/2014.pdf VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1089,00 05.05.2014
71/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 133,49 07.05.2014
72/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 42,58 07.05.2014
73/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 14,52 07.05.2014
74/2014.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 07.05.2014
75/2014.pdf AÚ SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra kniha 23,70 07.05.2014
76/2014.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 3,00 14.05.2014
77/2014.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 31,99 14.05.2014
78/2014.pdf GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 14.05.2014
79/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100,00 14.05.2014
80/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100,00 14.05.2014
81/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 14.05.2014
82/2014.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 657,90 15.05.2014
83/2014.pdf IKAR a.s., Kukuričná 13, 831 03 Bratislava uverejnenie vstupenky v publikácii 77 naj Slovensko od J. Laciku. 10,00 19.05.2014
84/2014.pdf JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 27.05.2014
85/2014.pdf PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 302,62 02.06.2014
86/2014.pdf PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 145,50 02.06.2014
87/2014.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 05.06.2014
88/2014.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 31,99 05.06.2014
89/2014.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 3,00 05.06.2014
90/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100,00 10.06.2014
91/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100,00 10.06.2014
92/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 10.06.2014
93/2014.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 711,34 11.06.2014
94/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131,45 11.06.2014
95/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 18,90 11.06.2014
96/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 38,95 11.06.2014
97/2014.pdf Grupp 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad servis 30,00 11.06.2014
98/2014.pdf GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 11.06.2014
99/2014.pdf JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 30.06.2014
100/2014 storno
101/2014 storno
102/2014 storno
103/2014 storno
104/2014 storno
105/2014 storno
106/2014 storno
107/2014.pdf Grupp 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 03.07.2014
108/2014.pdf Grupp 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 03.07.2014
109/2014.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 03.07.2014
110/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 47,08 09.07.2014
111/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 19,55 03.07.2014
112/2014.pdf GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 09.07.2014
113/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100,00 09.07.2014
114/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100,00 09.07.2014
115/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 09.07.2014
116/2014.pdf Asseco Solutions, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava SPIN 387,14 09.07.2014
117/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131,45 09.07.2014
118/2014.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 33,56 11.07.2014
119/2014.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 3,00 11.07.2014
120/2014.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 748,07 11.07.2014
121/2014.pdf DATACOM, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplň do tlačiarne 28,80 11.07.2014
122/2014.pdf LAZARSKI s.r.o., Rúbanisko III/54, 984 03 Lučenec servisný zásah, školenie BACH 100,00 15.07.2014
123/2014.pdf SNM, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16 zborník 5,80 23.07.2014
124/2014.pdf ACOM PP s.r.o., Novomeského 4739/4, 058 01 Poprad rekonfigurácia počítačov 24,00 23.07.2014
125/2014.pdf DATACOM, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplň do tlačiarne -212,4 29.7.2014
126/2014.pdf VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1089,00 4.8.2014
127/2014.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 5.8.2014
128/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100,00 5.8.2014
129/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100,00 5.8.2014
130/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 5.8.2014
131/2014.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 31,99 11.8.2014
132/2014.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 3,00 11.8.2014
133/2014.pdf GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 16,82 11.8.2014
134/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131,45 11.8.2014
135/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 45,33 11.8.2014
136/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 32,66 11.8.2014
137/2014.pdf Štefan Kocka Mgr. Art., Mgaurská 37, 974 11 Banská Bystrica reštaurovanie vzácnych tlačí 16.stor.fondu knižnice 175,00 14.8.2014
138/2014.pdf Štefan Kocka Mgr. Art., Mgaurská 37, 974 11 Banská Bystrica reštaurovanie vzácnych tlačí 16.stor.fondu knižnice 3325,00 14.8.2014
139/2014.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 614,48 18.8.2014
140/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 storno -1792,00
141/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 storno -7067,92
142/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 storno -3552,56
143/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 splátka 366,42
144/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 splátka 873,58
145/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 splátka 1240,00
146/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 splátka 1240,00
147/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 splátka 1240,00
148/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 splátka 1240,00
149/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 splátka 1234,34
150/2014.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 4.9.2014
151/2014.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108 Bratislava mobil 32,56 4.9.2014
152/2014.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108 Bratislava mobil 3,00 4.9.2014
153/2014.pdf GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
internet 14,82 11.9.2014
154/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100,00 11.9.2014
155/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100,00 11.9.2014
156/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 11.9.2014
157/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 43,56 11.9.2014
158/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 28,39 11.9.2014
159/2014.pdf PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 296,38 17.9.2014
160/2014.pdf PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 50,76 17.9.2014
161/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131,98 17.9.2014
162/2014.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 494,26 26.9.2014
163/2014.pdf Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Balíček kníh "Ochrana osobných údajov" 10,30 26.9.2014
164/2014.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 3.10.2014
165/2014.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 31,99 6.10.2014
166/2014.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 3,00 6.10.2014
167/2014.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 758,09 7.10.2014
168/2014.pdf Vodomontáž, M.Šimšaj, Tomášikova 2511/11, 058 01 Poprad odbor.prehliadka NTL kotolne 174,20 7.10.2014
169/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100,00 8.10.2014
170/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 8.10.2014
171/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100,00 8.10.2014
172/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 136,44 9.10.2014
173/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 14,48 9.10.2014
174/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 45,71 10.10.2014
175/2014.pdf Asseco Solutions, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava ISPIN 387,14 10.10.2014
176/2014.pdf GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 10.10.2014
177/2014.pdf PÚ SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava Konzervovanie modr.foriem z dielne E.Montška z Hranovnice
1500,00 10.10.2014
178/2014.pdf PÚ SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava Konzervovanie modr.foriem z dielne E.Montška z Hranovnice
79,00 10.10.2014
179/2014.pdf Wirus s.r.o., Mládeže 2348/3, 058 01 Poprad
Epson 5000N
145,00 14.10.2014
180/2014.pdf Wirus s.r.o., Mládeže 2348/3, 058 01 Poprad
Epson 5000N
2500,00 14.10.2014
181/2014.pdf BAMBOW, Ing.M.Bobáková,Inovecká 2826/2,052 01 Sp.N.Ves
Katalóg-Výroba modrotlač.z dielne E. Montška z Hranovnice
400,00 15.10.2014
182/2014.pdf BAMBOW, Ing.M.Bobáková,Inovecká 2826/2,052 01 Sp.N.Ves
Katalóg-Výroba modrotlač.z dielne E. Montška z Hranovnice
2000,00 15.10.2014
183/2014.pdf BAMBOW, Ing.M.Bobáková,Inovecká 2826/2,052 01 Sp.N.Ves
Katalóg-Výroba modrotlač.z dielne E. Montška z Hranovnice
5000,00 15.10.2014
184/2014.pdf JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad
právna pomoc
66,38 16.10.2014
185/2014.pdf JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad
právna pomoc
66,38 16.10.2014
186/2014.pdf JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad
právna pomoc
66,38 16.10.2014
187/2014.pdf Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová servisná prehliadka 90,00 30.10.2014
188/2014.pdf PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad úrok z omeškania 4,24 30.10.2014
189/2014.pdf KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad kancelársky materiál 521,57 30.10.2014
190/2014.pdf VIAMART s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad knihy 31,00 5.11.2014
191/2014.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
mesačný poplatok
31,99 5.11.2014
192/2014.pdf Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
mesačný poplatok
3,00 5.11.2014
193/2014.pdf VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
elektrina 1089,00 5.11.2014
194/2014.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana
25,88 5.11.2014
195/2014.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
stravné lístky
581,09 10.11.2014
196/2014.pdf GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
internet
14,82 10.11.2014
197/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
mesačný poplatok
132,70 12.11.2014
198/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
mesačný poplatok
40,97 12.11.2014
199/2014.pdf Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
mesačný poplatok
20,39 12.11.2014
200/2014.pdf JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad
právna pomoc
66,38 12.11.2014
201/2014.pdf Ascalon Media House s.r.o., Turčianka 16, 821 09 Bratislava
knihy
167,17 13.11.2014
202/2014.pdf Mária Faltinová, Jarná 3049/1, 058 01 Poprad
komis.predaj
60,00 18.11.2014
203/2014.pdf SNK, Námestie J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
servisný poplatok za používanie Knižnično-informač.systému
132,78 18.11.2014
204/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
plyn - preplatok
440,36 19.11.2014
205/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
plyn - preplatok
1557,13 19.11.2014
206/2014.pdf LITERA Šúth Ľubomír, Š.Tučeka 214/99, 99001 Veľký Krtíš
knihy 67,52 20.11.2014
207/2014.pdf LITERA Šúth Ľubomír, Š.Tučeka 214/99, 99001 Veľký Krtíš
knihy 93,06 20.11.2014
208/2014.pdf Martinus.sk, M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin
knihy 203,59 21.11.2014
209/2014.pdf Štefan Hamza Christiania, Námestie sv. Egídia 27/65, 058 01 Poprad
knihy 5,18 26.11.2014
210/2014.pdf Pavol Husár-Kominárske práce
kominárske práce
39,84 26.11.2014
211/2014.pdf Benjamín Beluš, Májová 14, 053 04 Spišské Podhradie
komis.predaj
128,60 1.12.2014
212/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
plyn nedoplatok 23,04 1.12.2014
213/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
plyn 23,04 1.12.2014
214/2014.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
plyn preplatok 6,65 1.12.2014
215/2014.pdf Štátne lesy TANAP, Tatranská Lomnica 059 60 Vysoké Tatry
predplatné 2015 6,60 2.12.2014
216/2014.pdf PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
vodné a stočné
266,35 2.12.2014
217/2014.pdf PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
vodné a stočné
43,84 2.12.2014
218/2014.pdf Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad
požiarna ochrana
25,88 2.12.2014
219/2014.pdf Eneco s.r.o., Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov
vypracovanie predpokladaných úspor pre objekt PM v PP
2064,00 3.12.2014
220/2014.pdf Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
stravné lístky
619,22 8.12.2014

 

Powered by Phoca Download

Strojový preklad