PODTATRANSKÉ MÚZEUM V POPRADE

kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA


----------

 

Tlačová správa:

Nové vitríny v múzeu...

Poprad, 2. 11. 2017

 

Podtatranské múzeum v Poprade sa začína v týchto dňoch zapĺňať novými vitrínami. Po komplexnej rekonštrukcii hlavnej budovy múzea na Vajanského 72/4 v Poprade, ktorá prebehla v rokoch 2015 – 2016 a mesiacoch príprav, sa do expozičných priestorov začína privážať nový výstavný mobiliár, ktorý je určený na inštaláciu a prezentáciu novej expozície múzea : „ Poprad a okolie v zrkadle vekov“.

Čítaj viac...

Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Od júna 2014 do júna 2015 realizoval Prešovský samosprávny kraj digitalizáciu predmetov kultúrnej hodnoty (zbierkové predmety) v rámci projektu Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK. Projekt bol súčasťou Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Tvoríme vedomostnú spoločnosť: Operačný program informatizácia spoločnosti (OPIS):

Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. Opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany.

Čítaj viac...

Digitalizácia kultúrneho dedičstva – prezentácia vybraných predmetov -portrét Aurela Viliama Scherfela


PODTATRANSKÉ MÚZEUM V POPRADE

FOND UMENIA (VU - vizuálne umenie)

---------------

dielo: portrét Aurela Viliama Scherfela


olej na plátne (originál)
autor: BALLO Eduard tiež (BALLÓ Eduard / Ede)

autorské značenie vpravo dole: Ballo E


rok: 1880-90

rozmery: 115 x 77 cm

---------------

inventárne číslo: 4.130 (staré inv. č. G 4464)

prírastkové číslo: 2014/677

 

Čítaj viac...

 

Strojový preklad

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok