There are no translations available.

 

 

Z dôvodu inštalácie novej expozície, neposkytuje Podtatranské múzeum v Poprade v prvom polroku školského roka 2017/2018 prednášky a podujatia pre školy. Ponuka bude k dispozícií po otvorení novej expozície múzea.

Ďakujeme za pochopenie.


Exkurzia / Gánovce - Hrádok

images/stories/uputavky/foto_gnovce.jpg

 

Na exkurziu je možné objednať sa od mája.

Podtatranské múzeum v Poprade ponúka pre organizované školské skupiny možnosť absolvovať exkurziu s archeológom múzea priamo na archeologicko - paleontologickej lokalite.

Cieľom podujatia je:

Vytvoriť program (exkurziu) pre organizované školské skupiny, zaujímavou a atraktívnou formou prepojiť výučbu dejepisu s praktickými vedomosťami do jedného logického celku.

Viac informácií...

 

Exkurzia / Zamčisko


Na exkurziu je možné objednať sa od mája.

Podtatranské múzeum v Poprade ponúka pre organizované školské skupiny možnosť absolvovať exkurziu s archeológom múzea priamo na archeologickej lokalite.

Cieľom podujatia je:

Vytvoriť program (exkurziu) pre organizované školské skupiny, zaujímavou a atraktívnou formou prepojiť výučbu dejepisu s praktickými vedomosťami do jedného logického celku.

Viac informácií...


Spišská Sobota - exkurzia po námestí + prehliadka expozícií Podtatranského múzea v Poprade - Spišskej Sobote

 

Časový harmonogram:

1) Prehliadka námestia v Spišskej Sobote

2) Prehliadka expozícií Podtatranského múzea v Spišskej Sobote

Časový harmonogram je možné po dohode s kontaktnou osobou pozmeniť podľa potrieb jednotlivých školských skupín.

Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ a žiaci SŠ

Z organizačných dôvodov je maximálny počet obmedzený do 30 žiakov v skupine.

Termín: celoročne

Na exkurziu je potrebné sa objednať minimálne jeden týždeň vopred:

Cena: 2 € / žiak

Cena zahŕňa: odborný výklad na Spišskosobotskom námestí a prehliadku námestia, následne prehliadku expozícií Podtatranského múzea v Poprade.

Trvanie: 1 hod. 30 min.

Doprava a občerstvenie nie sú zahrnuté v cene exkurzie.

Zodpovedný: Mgr. Pavol Minarčák, PhD.

 


 

Strojový preklad