Tlačová správa: Nové vitríny v múzeu

Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad


Tlačová správa:

Nové vitríny v múzeu...

Poprad, 2. 11. 2017


Podtatranské múzeum v Poprade sa začína v týchto dňoch zapĺňať novými vitrínami. Po komplexnej rekonštrukcii hlavnej budovy múzea na Vajanského 72/4 v Poprade, ktorá prebehla v rokoch 2015 – 2016 a mesiacoch príprav, sa do expozičných priestorov začína privážať nový výstavný mobiliár, ktorý je určený na inštaláciu a prezentáciu novej expozície múzea : „ Poprad a okolie v zrkadle vekov“.

Nosnou časťou expozície budú už zdigitalizované zbierkové predmety. Niektoré exponáty z fondu archeológie, numizmatiky, etnografie alebo knižnice múzea budú prezentované po prvýkrát, prípadne po dlhšom čase. Napríklad výdreva obetnej studne z Gánoviec z doby bronzovej, tri poklady mincí z Lomničky, Spišskej Teplice a Batizoviec, ninera – unikátny hudobný nástroj zo 17. storočia, reštaurované historické knižničné dokumenty zo 16. storočia a ďalšie.  Novú expozíciu múzeum plánuje otvoriť ešte v decembri tohto roku, ako vianočný darček pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov.

Vitríny a ďalší výstavný mobiliár boli privezené v demonte. Skladajú ich pracovníci zhotoviteľa. Po ich zložení, potrebnej dodatočnej úprave a rozmiestnení v expozičných priestoroch, budú do nich inštalované zbierkové predmety a ďalšie materiály a dokumenty pripravovanej expozície. Súčasťou výstavného mobiliára sú aj podstavce do vitrín a pódiá, určené na umiestnenie rozmernejších predmetov.

Múzeum s finančnou podporou zriaďovateľa, Prešovského samosprávneho kraja (112 500,- €) a  Mesta Poprad (50 000,- €) získa viac ako  100 kusov nového výstavného nábytku (vitríny, podstavce, pódiá,...), ktoré budú umiestnené v expozičných priestoroch na druhom nadzemnom podlaží, na ploche 400 m2. Súčasťou týchto priestorov je aj miestnosť s plochou 100 m2, určená pre krátkodobé výstavy.

Súčasťou komplexnej rekonštrukcie budovy Podtatranského múzea v Poprade, ktorú financoval zriaďovateľ múzea, Prešovský samosprávny kraj vo výške 2,5 mil. eur, bola aj príprava expozičných priestorov na prezentáciu unikátneho archeologického nálezu – hrobky kniežaťa z Popradu - Matejoviec z konca 4. až začiatku 5. storočia n. l. Päť miestností na prvom nadzemnom podlaží a jedna v suteréne určené na novú expozíciu, zatiaľ nebudú sprístupnené. Realizácia a otvorenie stálej expozície hrobky si bude vyžadovať osobitnú pozornosť, združenie finančných prostriedkov a úzku spoluprácu viacerých odborných inštitúcií zo Slovenska aj zo zahraničia.

O ďalšom postupe prác Vás budeme informovať.PhDr. Bc. M. Bekessová, Podtatranské múzeum v PopradePríloha:

-          Fotografia nových vitrín v demonte

-          Plagát – upútavka k blížiacemu sa otvoreniu múzea

Strojový preklad