Digitalizácia kultúrneho dedičstva – prezentácia vybraných predmetov - ninera

Ninera z etnografického zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade

 

V Podtatranskom múzeu v Poprade prebehla digitalizácia zbierkových predmetov v rámci projektu Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK.

Zo zbierkových fondov múzea boli na digitalizáciu starostlivo vybrané predmety, ktoré sú vhodné na reprezentáciu muzeálnych zbierok a ktoré majú vysokú kultúrnu hodnotu. Učiniť tento výber bolo ťažkou úlohou pre kurátorov, ktorí museli na základe viacerých kritérií vybrať na digitalizáciu vhodné predmety. Tieto zbierkové predmety zastupujú zbierkové fondy múzea a sú významným materiálom ako pre vedeckých pracovníkov, tak aj pre návštevníkov múzea, ktorým majú byť prezentované.

Z fondu etnografie sa podarilo zdigitalizovať 107 predmetov, ktoré reprezentujú našu ľudovú kultúru. Jedným z týchto predmetov je ľudový hudobný nástroj – ninera, ktorý je súčasťou etnografického fondu Podtatranského múzea v Poprade.

Ninera je v zbierkovom fonde vedená ako predmet zo starých zbierok. Nie je nám známe kto nástroj vyrobil, odkiaľ, alebo z akého roku pochádza. Na základe všeobecných údajov môžeme povedať, že sa pravdepodobne používala v 19. storočí v dedinskom prostredí. Z historického hľadiska siaha používanie tohto hudobného nástroja v Európe až do 11. storočia. Ninera je strunový hudobný nástroj, ktorý sa podobá husliam, ale chýba mu krk, a nehrá sa naň sláčikom. Ninera sa skladá z dreveného tela, v ktorom sú umiestnené 4 struny a drevené koliesko. Koliesko sa roztáča pomocou kľuky, ktorá je umiestnená na boku nástroja. Otáčaním kľuky vzniká trenie kolieska o struny, ktoré sa týmto spôsobom rozoznievajú. Pomocou klávesov ovládaných prstami ľavej ruky sa struny skracujú a vydávajú požadovaný tón.

Na území Slovenska je dnes možné len zriedka vidieť tento hudobný nástroj, stáva sa tak hlavne na muzeálnych výstavách alebo sporadicky na kultúrnych podujatiach, remeselníckych trhoch a pod.

V súčasnosti pripravuje Podtatranské múzeum v Poprade projekt na reštaurovanie tejto vzácnej ninery za účelom jej ochrany a zachovania pre budúce generácie.

 

 

Autor: Mgr. Elena Bekešová

1.2.2017

Fotografie: Alica Ježíková, Fotoarchív Podtatranského múzea v Poprade

 

Literatúra:

Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska

Strojový preklad