There are no translations available.

Zamestnanci Podtatranského múzea v Poprade

 

Riaditeľka múzea,

Kurátorka zbierok histórie

Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová 052/772 19 24 - klapka 10      052/788 14 21, +421905873024 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Sekretariát, marketing
Veronika Baranová

052/772 19 24 - klapka 11 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ekonómka
Marianna Ružinská 052/772 19 24 - klapka 12 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Mzdy
Zuzana Droppová 052/772 19 24 - klapka 12 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Dokumentácia Dana Benková 052/772 19 24 - klapka 19 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Knihovníčka Mgr. Jana Kušniráková 052/772 19 24 - klapka 20 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Kurátor zbierok archeológie neobsadené
052/772 19 24 - klapka 17 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Kurátor zbierok numizmatiky Mgr. Pavol Minarčák, PhD. 052/772 19 24 - klapka 17 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Kurátor zbierok umenia Mgr. art. Mgr. Marek Ružinský 052/772 19 24 - klapka 15 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Kurátorka zbierok etnológie Mgr. Elena Bekešová 052/772 19 24 - klapka 16 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Kurátorka prírodovedných zbierok Bc. Mgr. Daniela Mlynárčiková 052/772 19 24 - klapka 18 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Prevádzka, konzervátor, VO, investície
Ing. Ján Reľovský 052/772 19 24 - klapka 22 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Fotografka, fotoarchív múzea Alica Ježíková 052/772 19 24 - klapka 21 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Správca
Štefan Gavalier

052/772 19 24 - klapka 22   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Pokladňa

lektorky/ Poprad-Spišská Sobota

052/772 13 23

Strojový preklad