ZATVORENÉllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllOTVORENÉ

 

Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Od júna 2014 do júna 2015 realizoval Prešovský samosprávny kraj digitalizáciu predmetov kultúrnej hodnoty (zbierkové predmety) v rámci projektu Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK. Projekt bol súčasťou Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Tvoríme vedomostnú spoločnosť: Operačný program informatizácia spoločnosti (OPIS):

Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. Opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany.

Čítaj viac...

 

Poklad mečov z Popradu-Veľkej

 

V Podtatranskom múzeu v Poprade prebehla v roku 2015 digitalizácia zbierkových predmetov v rámci projektu Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach Prešovského Samosprávneho Kraja (PSK).

Fond archeológie prispel 212 kusmi zbierok, medzi zdigitalizované zbierky boli zahrnuté aj tri meče z pokladu nájdeného koncom 19. storočia v Poprade –Veľkej.

Čítaj viac...

 

Strojový preklad

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok